Startpagina Veeteelt

Diverse toestand in afrijping maïspercelen

De afgelopen week heeft de maïs wat kunnen herademen dank zij de regen. Alle problemen zijn hiermee natuurlijk niet opgelost maar de neerslag zal de percelen met enigszins normale planten helpen om de kolven te vullen en af te rijpen.

Leestijd : 2 min

Voor percelen zonder kolven of waar door de droogte de planten volledig verdord zijn, komt het water uiteraard te laat. Als deze percelen al niet geoogst zijn, heeft het niet veel zin om nog veel langer te wachten met de oogst. Hoe langer men wacht, hoe slechter de kwaliteit zal worden.

In de Kempen vallen zulke percelen bovendien ook meer en meer om door stengelbreuk, stengelrot en legering. De droge stof percentages bij volledig verdroogde percelen zijn niet noodzakelijk erg hoog: soms schommelen de waarden nog rond de 30% droge stof.

Door de regen van afgelopen week zien we dat op een aantal locaties in ons netwerk de planten zich terug volgezogen hebben met water. In Hoogstraten en Sint Niklaas zien we bijvoorbeeld een daling van het droge stof percentage van 1 tot 3,5%.

Op de meeste andere locaties noteren we alsnog een stijging van de droge stof percentages met 2 tot 3%. In Tongeren steeg het gemiddelde droge stof percentage met 3% en kwam eind verleden week al uit op 36%. Dit perceel is daarmee meer dan oogstrijp. Het gemiddelde droge stof percentage van al de verschillende locaties (met sterk wisselende rijpheidstoestanden) bedroeg bij de staalnames van eind verleden week 28%.

Ook ‘normale’ percelen klaar

Na de nood-oogst van de slechtste percelen zien we dat ook de eerste “normale” percelen klaar zijn om geoogst te worden. De situatie verschilt wel enorm van perceel tot perceel en van streek tot streek. Dit is ten dele te verklaren door het feit dat de weinige neerslag die sinds de zaai gevallen is heel onregelmatig verdeeld was over het land. Ook de zaaidatum, de vroegrijpheid en de droogteresistentie van het ras, de groenbedekker of voorvrucht en de algemene staat van het perceel hebben hun rol gespeeld. Uw percelen goed opvolgen en tijdig afspraken maken met de loonwerkers blijft dus zeker de boodschap!

Als u de percelen inspecteert is het uitzicht van de bladeren natuurlijk belangrijk maar de belangrijkste informatie zit in de toestand van de kolven. Als de schutbladeren beginnen te verdrogen en als je nog maar weinig melk in de korrels terugvindt is het tijd om op korte termijn de oogst te plannen.

J.Depoorter(C.I.P.F.), namens LCV

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken