Startpagina Veeteelt

Captatieverbod in West-Vlaanderen sterk uitgebreid: oplossing voor getroffen veeboeren nodig

De zomerdroogte houdt aan. Door de extreme hitte dalen de peilen van de waterlopen sneller en vermindert de waterkwaliteit almaar meer. Daarom wordt het captatieverbod in West-Vlaanderen verder uitgebreid. Vanaf vandaag kan er enkel nog water worden gecapteerd uit de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van de Oostkustpolder en de Nieuw polder van Blankenberge, mits de nodige vergunning. Het captatieverbod geldt ook voor alle afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Het eerder ingesteld captatieverbod voor alle waterlopen van de IJzer blijft.

Leestijd : 2 min

Gouverneur Decaluwé stemde af met de waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen over het captatieverbod op provinciegrensoverschrijdende waterlopen.

Door het captatieverbod in het IJzerbekken ervaren de West-Vlaamse landbouwers voor het derde jaar op rij de ware kost van de waterschaarste. Voor de veeteelt betekent dit in veel gevallen de omschakeling naar leidingwater om het vee op stal te laven. Of een alternatieve waterbevoorrading buiten het IJzerbekken en de onbevaarbare waterlopen.

“Voor een aantal landbouwers is het captatieverbod opnieuw een zware tegenvaller voor hun bedrijfsvoering. Dit jaar wordt er in onze provincie bovendien sterk ingezet op handhaving. Het captatieverbod wordt noodzakelijk ingesteld, om schadelijke ecologische effecten op termijn te vermijden. Een 15-tal landbouwers werden reeds betrapt op inbreuken. We houden deze lijn aan, in het belang van het waterstelsel en voor de toekomst van de landbouwsector. Ik heb wel veel begrip voor de landbouwers die een uitweg zoeken voor hun waternood. Daarom ook mijn oproep aan de Vlaamse regering, de drinkwatermaatschappijen en de gemeenten om te zoeken naar een haalbare oplossing voor de getroffen landbouwers voor de waterbevoorrading met leidingwater” stelt gouverneur Decaluwé duidelijk.

Door de aanhoudende droogte met een verder zakkend waterpeil vermindert de waterkwaliteit almaar verder. De West-Vlaamse waterbeheerders zetten verder alles in het werk om het water in de waterlopen zo veel mogelijk op peil te houden krijgen en om alternatieve waterbronnen aan te bieden.

Op het Kanaal Roeselare-Leie geldt in het gebied van vijf gemeenten een captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen. Daarom voorziet de Vlaamse Waterweg drie extra captatiepunten op de Leie. Meer info via www.vlaamsewaterweg.be

Een actueel overzicht van de maatregelen en een kaart kan je raadplegen via www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken