Startpagina Akkerbouw

Grondstoffenprijzen dalen door groeiend aanbod

Gedurende een tweetal maanden zijn de prijzen van de granen, en in mindere mate deze van de eiwithoudende grondstoffen, relatief stabiel gebleven. In maart zijn de prijzen echter gaan dalen onder het gewicht van een groeiende oogstverwachting.

Leestijd : 4 min

Tijdens de eerste twee maanden van het jaar zijn de prijzen van tarwe en maïs stabiel gebleven, niettegenstaande een dynamische vraag. Marokko, Algerije, Egypte, Jordanië en zelfs India, dat netto-invoerder is geworden als gevolg van tegenvallende oogsten, hebben belangrijke aankopen gerealiseerd. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de afname van de oppervlakte zachte tarwe die in de Verenigde Staten is uitgezaaid, droegen eveneens bij tot de vaste tarweprijzen.

Overvloedige oogsten van tarwe en maïs

De aankondigingen die tijdens de maand maart werden gedaan in verband met de te verwachten oogsten hebben dat fragiel evenwicht echter verstoord. Zo hebben verschillende internationale instanties en ook het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA), de oogsten 2016-2017 en de verwachtingen in verband met de voorraden op het einde van het seizoen naar boven toe herzien. De herzieningen betreffen o.m. Australië, waar een recordoogst aan tarwe wordt verwacht, en Brazilië en Argentinië voor de maïs. Tenslotte laten de gunstige weersomstandigheden in Europa en in het gebied rond de Zwarte Zee goede tarweoogsten voorspellen voor het seizoen 2017-2018.

In deze reeds zware context zijn er nog een aantal conjuncturele factoren bijgekomen die de dalende tendens van de prijzen hebben versterkt. Zo is er de stijging van de koers van de euro ten opzichte van de dollar die de Europese verkopers ertoe aangezet heeft de prijzen te verlagen om hun concurrentiekracht niet te verliezen.

Ook de gebeurtenissen rond het graan uit Rusland, leider op de Europese markt, hebben de druk op de prijzen opgevoerd. Turkije kondigde immers aan om taksen te leggen op de invoer van graan uit Rusland, dat de belangrijkste leverancier van granen is aan dat land, als vergelding voor Russische maatregelen tegen Turkse producten. Egypte van zijn kant heeft de ontscheping van Russisch graan verboden met als argument dat er fytosanitaire problemen waren.

Ten slotte zullen de hevige concurrentie tussen de graanexporteurs en de wil van de Franse operatoren om graanvoorraden van mindere kwaliteit op de markt te brengen eveneens wegen op de graanprijzen in de komende maanden.

In maïs hebben de gevolgen van de vogelgriep in het zuidwesten van Frankrijk voor de vraag naar granen voor veevoeders en de zwakke prijsconcurrentie van de Franse maïs bij de export eveneens gewogen op de nationale prijzen.

De overvloedige voorraden in China en de kleinere invoer van draf en ethanol door dit land hebben de globale wereldbalans nog verzwaard.

Ten slotte hebben de - weliswaar later tegengesproken - geruchten van een toename van de inmenging van ethanol in benzine slechts tijdelijk de prijzen ondersteund begin maart.

Begin april zijn de graanprijzen aldus met 10 % gedaald sedert einde februari om zich rond de 150 euro/ton te situeren. De maïsprijzen hebben slechts 3 % verloren en situeerden zich op 163 euro/ton. De prijzen blijven echter wel hoger dan in 2016 en in 2015 voor de maïs en dan in 2016 voor de tarwe.

De eerste vooruitzichten voor het volgende oogstseizoen bevestigen een daling van de productie van tarwe, als gevolg van een kleinere uitzaai in de Verenigde Staten, in Australië en in Canada. Maar de zeer hoge voorraden hebben belet dat de tarweprijzen daardoor zouden gaan stijgen.

De situatie is identiek voor de maïs. Na de aankondiging van een groter dan voorziene daling van de oppervlakte in de Verenigde Staten, hebben de ruime voorraden er toch voor gezorgd dat de prijzen stabiel bleven.

Recordoogst soja

Niettegenstaande een vaste vraag van China voor sojabonen hebben de recordproducties in Zuid-Amerika op de prijzen gewogen. De Braziliaanse productie zou een nieuw record bereiken met bijna 110 miljoen ton en deze van Argentinië zou lichtjes afnemen tot 55,5 miljoen ton. Zonder nog te spreken van de recordoogst in de herfst van 2016 in de Verenigde Staten.

In deze context van overvloedig aanbod heeft het sanitair schandaal dat verschillende slachthuizen in Brazilië heeft getroffen de druk op de prijzen nog verhoogd. Er werd immers gevreesd dat er zware gevolgen zouden zijn voor de vleesproductie in dat land en dus ook voor de hoeveelheden eiwithoudende grondstoffen die door de vierde belangrijkste consument ter wereld van deze grondstoffen worden gebruikt in de veevoeders. Ten slotte heeft ook het vooruitzicht van een toegenomen areaal soja in de Verenigde Staten druk op de prijzen uitgeoefend.

De prijzen van de sojakoeken daalden sedert midden februari met 11 %. Toch blijft het niveau van 337 euro/ton, dat begin april werd genoteerd, nog steeds boven het peil van 2016.

De prijzen van koolzaad en koolzaadkoeken daalden eveneens, maar in mindere mate dan die van soja. Indien het koolzaad de druk van de dalende sojaprijzen en van het Canadese koolzaad heeft ondergaan, dan hebben de soms stijgende prijzen van de oliën en van de petroleum de daling van de koolzaadolie beperkt tot 3 % sedert midden februari.

Naar Tendances Lait et Viande (Idele)

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken