Samenwerking van Nederlandse en Belgische voederbedrijven inzake voederwaardering

Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen.
Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen. - Foto: AV

Om de samenwerking tussen Nederlandse en Belgische voederbedrijven op gebied van voederwaardering te faciliteren werd op 9 maart 2020 de ‘Stichting CVB’ opgericht.

Foto genomen bij de oprichting van de ‘Stichting CVB’ op 9 maart 2020. Voor België: Sven De Vos (INVE), Elien Van Stichel (BFA) en Sam De Campeneere (ILVO, adviserend lid). Andere leden van de bestuurscommissie op de foto: Huub Fransen (Nevedi en voorzitter), Roelof de Weerd (OPNV), Henk Flipsen (Nevedi), Martin Rijnen (Nevedi) en Henk Kant (MVO), Gert Van Duinkerken (WLR, adviserend lid) en Wim Thielen als secretaris.
Foto genomen bij de oprichting van de ‘Stichting CVB’ op 9 maart 2020. Voor België: Sven De Vos (INVE), Elien Van Stichel (BFA) en Sam De Campeneere (ILVO, adviserend lid). Andere leden van de bestuurscommissie op de foto: Huub Fransen (Nevedi en voorzitter), Roelof de Weerd (OPNV), Henk Flipsen (Nevedi), Martin Rijnen (Nevedi) en Henk Kant (MVO), Gert Van Duinkerken (WLR, adviserend lid) en Wim Thielen als secretaris. - Foto: Stichting CVB

Het Centraal Veevoerbureau (CVB) was vóór 2015 een activiteit van het Nederlandse productschap diervoeder (PDV). Na de opheffing van het PDV in 2015 is de CVB-activiteit overgenomen door de brancheorganisatie Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Tot 2019 werd de CVB-activiteit financieel gedragen door enkel Nederlandse voerbedrijven die zijn aangesloten bij de Nederlandse brancheorganisaties Nevedi, OPNV, MVO, HISFA en VDDN.

Vanaf 2019 wordt deze activiteit echter ook financieel gedragen door Belgische voerbedrijven die zijn aangesloten bij de Belgische brancheorganisatie voor premix- en mengvoerbedrijven BFA (vroeger Bemefa).

Van 2015 tot 2019 was ook de uitvoering van het technisch-inhoudelijke programma een louter Nederlandse aangelegenheid en was dit de verantwoordelijkheid van Wageningen Livestock Research (WLR). Sinds 2019 wordt WLR bijgestaan door het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) aan Belgische zijde.

Samenwerking bedrijven en kennisinstellingen

Door de oprichting van de ‘Stichting CVB’ kunnen nu de Nederlandse en de Belgische voederbedrijven samen met deze Nederlandse en Belgische kennisinstellingen werken aan de voederwaardering en behoeftenormen voor landbouwhuisdieren.

Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen. Het doet dit in de eerste plaats door analyseresultaten van veevoedergrondstoffen te verzamelen in een veevoederdatabank. De analysegegevens worden vrijwillig aangeleverd door onderzoekscentra zoals ILVO en WUR, maar ook door veevoederfirma’s. Daarnaast wordt van alle veevoedergrondstoffen op wetenschappelijke basis vastgesteld wat de voederwaarde is voor de diverse diercategorieën.

Al deze informatie wordt gebundeld in de CVB Veevoedertabel en in de online voederwaardecalculator. Zowel veevoerbedrijven als veehouders kunnen van deze tabel en calculator gratis gebruik maken, daar deze publiek beschikbaar zijn op de CVB website (www.cvbdiervoeding.nl). Aanpassingen in voederwaarden verschijnen in documentatierapporten, die eveneens publiek beschikbaar zijn op de CVB-website. Ook het vaststellen en actualiseren van de behoeftenormen van landbouwhuisdieren voor energie, eiwit en andere nutriënten berust op wetenschappelijk onderzoek. Deze behoeftenormen worden gebundeld in publiek beschikbare tabellenboeken.

De voederwaarden en behoeftenormen van CVB zijn een sterk gewaardeerde referentie voor vele gebruikersgroepen waaronder de veevoerbedrijven, voorlichters, veehouders, onderwijs en kennisinstellingen.

Een tweede kerntaak van CVB is dan ook het fungeren als een gemeenschappelijk draaipunt voor bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Het tracht op deze manier de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven op het gebied van voederwaardering te bevorderen.

ILVO

Meest recent

Meest recent