Aangepaste voorwaarden voor derogatie gaan in op zaterdag 4 juli

Voor de maximale bemestingsnorm werkzame stikstof en de maximale bemestingsnorm voor fosfaat blijft de bedrijfsbenadering wel van toepassing.
Voor de maximale bemestingsnorm werkzame stikstof en de maximale bemestingsnorm voor fosfaat blijft de bedrijfsbenadering wel van toepassing. - Foto: LBL

De eerste bijkomende derogatievoorwaarde bepaalt dat de maximale stikstofbemestingsnorm uit dierlijke mest, in kg N per ha, op perceelsniveau moet worden nageleefd en dat op alle percelen van het derogatiebedrijf.

Gevolg: de bedrijfsbenadering waarbij tot het dubbele van de toegelaten hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest mag worden opgebracht op een perceel, als op bedrijfsniveau de maximale toegestane hoeveelheid meststoffen niet wordt overschreden, geldt niet meer voor derogatiebedrijven. Voor de maximale bemestingsnorm werkzame stikstof en de maximale bemestingsnorm voor fosfaat blijft de bedrijfsbenadering wel van toepassing.

De tweede bijkomende voorwaarde legt op dat de landbouwer die derogatie aanvraagt, altijd toegang moet verlenen tot zijn percelen, zodat bemonsteringen kunnen uitgevoerd worden voor de monitoring van de derogatie. De aangepaste voorwaarden voor landbouwers die derogatie toepassen, gaan in op 4 juli 2020. Meer informatie op de website van de VLM.

VLM

Meest recent

Meest recent