Vlaamse voedselbeleid biedt kansen voor vele uitdagingen in landbouw en visserij, zegt de SALV

Een duurzame landbouw is een van de pijlers van een robuust voedselsysteem.
Een duurzame landbouw is een van de pijlers van een robuust voedselsysteem. - Foto: LBL

In haar beleidsnota geeft Vlaams landbouwminister Hilde Crevits vorm aan een Vlaams voedselbeleid. “Met dit advies willen we graag de beleidsontwikkelingen proactief ondersteunen met aanbevelingen die breed worden gedragen door de belanghebbenden in de SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij”, stelt voorzitter Hendrik Vandamme.

De in de adviesraad zetelende stakeholders vertegenwoordigen samen alle componenten van het voedselsysteem: van toelevering en primaire productie tot en met de consument”, zegt SALV-secretaris Koen Carels. Het advies werd in een werkcommissie voorbereid en besproken. De SALV brengt dat advies nu uit. “Het Vlaamse voedselbeleid biedt kansen voor vele uitdagingen in landbouw en visserij.”

De krachtlijnen

- De SALV vindt het positief dat Vlaanderen de ambitie heeft om een voedingsbeleid uit te bouwen. Het voedselbeleid kan als nieuw en systeembreed beleidskader op haalbare en innovatieve wijze tegemoetkomen aan verschillende uitdagingen in ons voedselsysteem in het algemeen en voor de Vlaamse landbouwsector in het bijzonder. Om dat te kunnen verwezenlijken, is een correcte oriëntering en een goed ontwerp van het beleid essentieel.

- Het voedselbeleid moet bouwen aan een voedselsysteem dat voldoende robuust is om de voedselzekerheid te waarborgen. Een duurzame, performante Vlaamse landbouw- en visserijsector maakt daar onontbeerlijk deel van uit.

- Die robuustheid wordt gewaarborgd door een open en divers voedselsysteem dat rechtvaardig is en zich voortdurend ontwikkelt naar een hogere graad van integrale duurzaamheid, en dat tegemoetkomt aan de SALV-uitdagingen voor een duurzame landbouw in Vlaanderen en de SALV-toekomstvisie voor de Vlaamse visserij in 2030.

- De SALV ziet kansen om met een voedselbeleid te werken langs diverse sporen aan de realisatie van een duurzamer voedselsysteem: als katalysator van innovatie, als hefboom voor beleidscoherentie, door middel van een systeembrede aanpak van de verschillende uitdagingen op het vlak van verduurzaming, en het versterken van transparantie.

- Het voedselbeleid vormt een hefboom voor de realisatie van de doelstellingen van Vizier 2030 die aan de integrale verduurzaming van ons voedselsysteem bijdragen, ook al is dat doelstellingenkader daartoe ontoereikend.

- Een performant voedselbeleid hanteert de volgende generieke principes van goed bestuur: onderbouwing, gedragenheid, haalbaarheid en effectiviteit.

- Evalueer de effectiviteit van de verschillende transformatie- en transitieprojecten uit het verleden.

- De kansen van een voedselbeleid liggen in de integrerende benadering, waarbij met verbeterde of nieuwe instrumenten op diverse componenten van het voedselsysteem tegelijk wordt ingewerkt om brede doelstellingen samen te bereiken.

Lieven Vancoillie/SALV

Meest recent

Meest recent