Landbouworganisaties in overleg met ministers Demir en Crevits: een kantelmoment?

Landbouwleven schreef al enkele keren dat het water tussen milieu- en omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA), in tegenstelling tot de betere relatie met landbouwminister Hilde Crevits (CD&V), en de landbouworganisaties Boerenbond en ABS vertroebeld is. Ook vorige week hadden we daar in onze krant nog uitgebreid aandacht voor.

Heel actueel, want beide voorzitters (Hendrik Vandamme van ABS en Sonja De Becker van Boerenbond) hadden de voorbije weken in hun ledenbladen De Drietand en Boer&Tuinder zware kritiek op het beleid van Zuhal Demir, onder meer rond MAP6, bosuitbreiding, PAS-regelgeving, emissies...

Werkbezoek in de Vlaamse Ardennen

Enkele dagen later had (toevallig) een werkbezoek, van onder meer die Vlaamse ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir, plaats op 2 landbouwbedrijven in de Vlaamse Ardennen. Op uitnodiging van ABS en Boerenbond.

In haar editoriaal ‘Op de eerste rij’ (2 juli) komt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, terug op dat bezoek. “We nodigden de ministers uit om de problemen en de knelpunten die we in Brussel op tafel leggen, ook te horen uit de mond van de boeren zelf. Er is écht overleg, échte dialoog nodig.” Ook het ABS besteedt in De Drietand aandacht aan het bezoek van de Vlaamse excellenties en van de vele verzuchtingen van landbouwers, ook in de Vlaamse Ardennen.

Volgens Boerenbond zegde minister Zuhal Demir toe om een aantal zaken concreet én in overleg aan te pakken. De eerste aanzet wordt alvast gegeven door het gepland overleg met de middenveldorganisaties in het kader van de tussentijdse evaluatie van het mestbeleid. Maar in bijvoorbeeld het ‘wolvendossier’ staat Zuhal Demir dan weer veel minder aan de kant van de veehouders, zoals bleek in de commissie Milieu deze week.

Geen woorden maar daden!

Of dat werkbezoek ook een effectief kantelmoment wordt in de relaties tussen minister Zuhal Demir en de landbouworganisaties? “Er is de uitgestoken hand van onze kant. Samen kunnen we zoeken naar oplossingen voor milieu-uitdagingen die ook behapbaar zijn voor onze bedrijven”, zegt Sonja De Becker in Boer&Tuinder.

Er zal (veel meer) nodig zijn dan goede bedoelingen, zoals in bijvoorbeeld dossiers rond de plotse koerswijziging bij de hervergunning van bestaande niet-ammoniakemissiearme stallen. “Wij zijn bereid om oplossingen te zoeken, maar dan moet er echt overleg zijn dat een resultaat oplevert dat draagvlak heeft bij beide partijen.” Wordt vervolgd.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent