Granulaat Force Evo in strijd tegen ritnaalden

Mario Lagrou van Syngenta:   Je hebt dus een granulaat met een startfosfor in 1 product. Op deze manier krijgt de plant een extra ondersteuning  in de kieming  en de startgroei.
Mario Lagrou van Syngenta: Je hebt dus een granulaat met een startfosfor in 1 product. Op deze manier krijgt de plant een extra ondersteuning in de kieming en de startgroei. - Foto: LV

Eersteklasonderzoek, wereldwijd bereik en toewijding: de innovatieve kracht van Syngenta leidt tot het verhogen van de opbrengsten, de betere bescherming van het milieu en de verbetering van de gezondheid en kwaliteit van leven. Zo neemt producent Syngenta onder andere ook deel aan de CIPF-proef ritnaalden in maïs op proefvelden in het Waalse Sirault. Niet alleen in de maïsteelt, maar uiteraard ook in de aardappelen zijn die ritnaalden een grote plaag.

Onbehandeld maïszaad

Op het proefveld is duidelijk zichtbaar welke schade ritnaalden veroorzaken bij onbehandeld maïszaad. De jonge planten staan ver uiteen, zijn zwaar aangetast of zijn zelfs niet opgekomen. “Het probleem van de ritnaalden is alleen maar toegenomen door het wegvallen van de neonics bij zaaizaadontsmetting”, zegt Caroline Strypstein van Syngenta. “Als het plantje kiemde, groeide die insecticide mee met de plant en had je een goede bescherming.”

Als basis voor die ritnaaldenbestrijding gebruikt Syngenta nu de Force 200CS (zaaizaadontsmetting). “De tefluthrin is de actieve stof en werkt volgens het principe van de ‘dampwerking’: de actieve stof wordt mooi verdeeld rond het zaad. Als die ritnaald in die ‘kring’ gaat, sterft die. Dat is een verschil met andere producten. Het is ook van belang dat je met een Force-zaaizaadontsmetting niet té diep mag zaaien (3 cm), zodat je een aanhechting van de beschermingskring hebt met de grondoppervlakte”, vult Mario Lagrou aan.

Syngenta gebruikt de Force 200 CS als zaaizaadontsmetting, en zet in combinatie met dat product de nieuwe Force Evo in. Die Force Evo is een microgranulaat, ook op basis van tefluthrin. Het granulaat wordt toegepast tijdens het zaaien van de maïs in de zaailijn of kan worden ingewerkt in de plantrug bij het planten van aardappelen. Aangewezen is om hierbij dan wel een granulaatstrooier te gebruiken.

Naast het bestanddeel tefluthrin in dat granulaat bevat Force Evo ook stikstof (10 %, 1,6 kg per ha), fosfor (41 %, 6,5 kg per ha), mangaan (3 %) en zink (2 %). “Het nieuwe product Force Evo is inzetbaar tegen tal van schadelijke bodeminsecten en is toegelaten in aardappelen en maïs. Het zorgt voor een unieke bestrijding van bodeminsecten via ‘dampwerking’ in de bodem, heeft een lange duurwerking én is uitstekend op het vlak van gewasveiligheid.” De dosering voor Force Evo is 16 kg per ha.

“In dat ene product Force Evo zit dus een granulaat én een startfosfor, 2 in 1. Op deze manier krijgt de plant een extra ondersteuning in de kieming én bij de startgroei. Ook al zijn die hoeveelheden eerder klein, toch zie je een positief effect op de startontwikkeling van de maïs.”

Force Evo is ook erkend tegen ritnaalden in de aardappelteelt. “Verwar die Force Evo niet met de Force 1.5GR. Dat product wordt meer in de groenten gebruikt, zoals bijvoorbeeld in koolgewassen.” Voor bijvoorbeeld de bestrijding van de bonenvlieg blijft de Force 200 CS het basisadvies.

Force Evo is dus een granulaat dat extra bij de zaaizaadontsmetting Force 200 CS wordt toegediend. Op het proefveld is het resultaat van het gebruik van die combinatie van beide Forces bijzonder goed zichtbaar, en heel positief. “Volgens de bestaande regelgeving mag je deze combinatie gebruiken, en is deze uitermate geschikt voor de behandeling van percelen met een heel zware besmetting van ritnaalden. Alleen met de zaaizaadontsmetting kom je er niet.” Het product is ook erkend tegen de maïswortelboorder.

Of het niet beter is om een zwaar aangetast perceel met ritnaalden op voorhand te spuiten, als volleveld-toepassing? “Tot nu toe zijn die producten allemaal erkend in de rij. Syngenta werkt ook aan een nieuw middel. Dat wordt ook een product voor in de rij.”

“Bij het toedienen van granulaat in de rij moet je wel goed opletten met de verdeling. We hebben dan ook een verdeler ontwikkeld. Als je de V-vormige zaaivoor hebt, is het aangewezen dat je met een verdeler werkt om een mooie verdeling te krijgen op die V. Zo komt het granulaat niet alleen rond het zaad, maar ook rond het zaad tot aan de grondoppervlakte.”

Ingewerkt onder grond

Op sommige werktuigen zit die granulaatbak erop, waarbij de leidingen volledig zijn ingewerkt. “Dat zie je op aardappelplanters, maar iets minder op maïswerktuigen, maar je begint ze ook wel te zien. Er zijn ook landbouwers die een zaaimachine hebben, achteraf een granulaatbak opzetten en de leidingen naar de zaaivoren leggen. Dan is het echter wel aangewezen om een verdeler te gebruiken. Die diffuseur zorgt er dan voor dat de korrels rond het zaad en tot op de grondoppervlakte worden verspreid.”

Hoe beter de verspreiding, hoe beter de bescherming. “Zo krijg je een betere verdeling van de korrels. Als het granulaat alleen rond het zaad ligt, geef je secundair geen bescherming. Als de ritnaalden kunnen passeren tussen het zaad en de grondoppervlakte vreten ze de plant ook aan.”

“Vergeet niet dat bescherming ook afhankelijk is van de vorm en van de structuur. Wij tekenen een dampkring altijd rond, als een cirkel. In werkelijkheid kan dat hoekiger zijn, waardoor je niet altijd aansluiting hebt met de grondoppervlakte”, zegt Mario Lagrou.

Boren van gangen

De aantasting van de ritnaalden gebeurt in het beginstadium van de plant. “Bij aardappelen zit je met een bijkomend probleem: het boren van gangen. In het voorjaar hebben de ritnaalden honger en zoeken voedsel. Bij de droogte in de zomer gaan ze weer dieper en in het najaar, in oktober bij het rooien, komen ze weer naar boven en boren ze gaten. Het is in aardappelen moeilijk omdat je bepaalde producten hebt die je kan gebruiken bij het planten, maar die geen werkende bestanddelen meer hebben tegen bijvoorbeeld een nieuwe golf in oktober.”

Om dat in de opgroei te doen wordt ook nog vaak Nemathorin (tegen naaltjes en ritnaalden) gebruikt. Voor alle duidelijkheid: Force Evo is een alternatief voor Nemathorin.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent