Captatieverboden op Kempische kanalen grotendeels opgeheven

In de Kempen werd vanwege blauwalg een captatieverbod ingesteld.
In de Kempen werd vanwege blauwalg een captatieverbod ingesteld.

De captatieverboden werden ingesteld omwille van de aanwezigheid van drijflagen van toxische blauwalgen. De analyseresultaten van de recente staalnames op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg in Limburg waren, met uitzondering van het traject tussen kilometerpunt 0 en kilometerpunt 8 op het kanaal Bocholt-Herentals, echter negatief voor de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

De Vlaamse Waterweg adviseert daarom om de captatie- en recreatieverboden ten gevolge van de blauwalgen in Limburg en Antwerpen op te heffen. Dat advies wordt bekrachtigd door Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters met de opheffing van de captatieverboden. Het captatieverbod voor de kwetsbare waterlopen blijft wel van kracht.

Belga

Meest recent

Meest recent