Innovatieve spuittechnieken gedemonstreerd

Op deze Amazone zelfrijder biedt AmaSelect viervoudige dophouders met elektrische individuele dopschakeling.
Op deze Amazone zelfrijder biedt AmaSelect viervoudige dophouders met elektrische individuele dopschakeling. - Foto: TD

Het is één van de weinige machinedemonstraties die dit jaar is doorgegaan. De organisatoren verdienen een pluim om in coronatijden een evenement te organiseren. Onze redactie was aanwezig en we moeten het erkennen, dit opzet was coronaproof. Alle bezoekers werden in vakken, de zogenaamde bubbels, opgedeeld en er kon een ruime afstand bewaard worden.

Onderzoeker aan het Praktijkpunt Landbouw en mede-organisator van de spuitdemo, Wim Fobelets, gaf bij aanvang aan dat de innovatieve technieken meestal zitten op jonge, en vaak grote, spuitmachines. Toch heeft de gemiddelde veldspuit in ons land een leeftijd van 21 jaar. Ze gaat dus lang mee en een doorsnee landbouwer koopt er maar een tweetal tijdens zijn loopbaan.

Op deze  Beyne-spuit werd  de automatische spuitboomhoogtecontrole  getoond.
Op deze Beyne-spuit werd de automatische spuitboomhoogtecontrole getoond. - Foto: TD

Driftreductie en precisiespuiten

De demonstratie kadert in een project rond innovatieve spuittechniek in de groenteteelt. Klaartje Bunkens, onderzoekster aan het Praktijkpunt en mede-organisator, gaf te kennen dat in het project wordt gefocust op driftreductie en precisiespuiten. “Net door heel precies te spuiten, kan er een besparing op gewasbeschermingsmiddelen optreden. Dit is een belangrijk gegeven voor de toekomst”. Het Praktijkcentrum heeft uiteraard al ervaring met precisiespuittechnieken en kwam zelf tot de conclusie dat de nieuwe technieken zoals bandbespuitingen werken en een even goed resultaat kunnen neerzetten dan volleveldstoepassingen. Dezelfde positieve ervaring hebben ze ook met het inzet van een schoffel en een bespuiting op de rug/in de rij. Ook dit blijkt zeer efficiënt in de onkruidbeheersing.

De onderzoekers gaven aan dat we zelfs zonder moderne techniek veel kunnen doen om o.a. drift te vermijden. “Bewaar afstand tot waterlopen, pas de spuitdruk aan naargelang de dop en zijn driftreductieklasse, probeer met voldoende water te spuiten en op het juiste moment”, klonk het advies.

Spuitboomhoogtecontrole

Witloofteler Stefaan Borremans uit Kampenhout demonstreerde met zijn Beyne Phyton getrokken veldspuit (27m spuitboom, 4.000 liter tank). Zijn vorige spuit was 20 jaar oud en nu werd een nieuwe vrij standaard spuit, maar met toch enkele opmerkelijke opties, aangeschaft bij een Belgische fabrikant.

Parallellogramophanging, fuseebesturing, luchtafsluitbare doppen, GPS, sectieschakeling, Isobus, spuitcomputer, joystickbediening enzomeer zit allemaal op de spuit. Vooral de spuitboomhoogtecontrole werd tijdens de demo extra in de verf gezet. Op de vlakke percelen rondom Kampenhout is dit niet echt nodig. Maar de techniek komt zeker tot zijn recht op de glooiende Waalse percelen waar veel aan seizoenspacht gedaan wordt voor de witloofwortelteelt.

Via meerdere sensoren waaronder ultrasoonsensoren, hoeksensoren en een potentiometer wordt de afstand van de spuitboom ten opzichte van de bodem gemonitord en aangepast. Beyne verkoper, Steve Vierstraete, geeft aan dat deze optie niet frequent wordt verkocht. “Wel als er nog budget is en op hellende percelen wordt gewerkt.”

Niet alleen het formaat valt op van deze Damman-spuit, zo ook het Dual Air
luchtondersteunde 
driftreductiesysteem.
Niet alleen het formaat valt op van deze Damman-spuit, zo ook het Dual Air luchtondersteunde driftreductiesysteem. - Foto: TD

Dual Air driftreductie

Marino Van Looy van witloofbedrijf Rudy Willems uit Tremelo demonstreerde met een getrokken Damman-spuit. Deze valt allereerst op door zijn formaat met een tank van 10.000 liter, 33m spuitboom, tandem-as met gestuurde as en dissel. Voor dit ‘volume’ is gekozen om spuitcapaciteit te hebben en om de goede momenten om te sproeien optimaal te benutten.

In het verleden werd de teler geconfronteerd met spuitschade in aangrenzende gewassen. Hierom werd bij de keuze voor een nieuwe spuit vooral gekeken naar de driftreductie. Hierop speelt de teler in door voor het Dual Air-systeem van Damman te kiezen. Luchtondersteuning voor én achter de spuitkoppen zorgt ervoor dat de spuitnevel weinig concurrentie ondervindt van wind. Een bijkomend voordeel is dat de opgewekte luchtstroom de planten gaat open blazen waardoor gewasbeschermingsmiddelen vele beter in het gewas raken. Als voorbeeld werd de behandeling van sclerotinia in witloof aangehaald, maar ook de insectenbestrijding.

De vaste chauffeur op de spuit gaf aan dat je de machine wel moet leren kennen. “Ga je behandelen op blote grond en blaas je teveel lucht, dan ga je zelf drift creëren.” Verder geeft hij aan dat het geen probleem is om aan 12 km/u te spuiten.

De Wingsprayer is een systeem om drift tegen te gaan en wordt achteraf op de spuitboom opgebouwd.
De Wingsprayer is een systeem om drift tegen te gaan en wordt achteraf op de spuitboom opgebouwd. - Foto: TD

Wingsprayer

Koen Peeters, buxusteler uit Koningshooikt was aanwezig met een gedragen Kuhn-spuit met hierop het Wingsprayer-driftreductiesysteem. Dit is een techniek die achteraf op de spuit wordt opgebouwd en op meerdere merken en typen van spuiten kan. Op 90% van de veldspuiten op de markt, valt het systeem aan te passen. Het vormt een soort ‘windscherm’ bestaande uit vleugels die het gewas open trekken en zorgen voor een neerwaartse luchtstroom. Op iedere vleugel staan 2 spuitkoppen die altijd hetzelfde doptype hebben voor een uniforme druppel.

Voor de Wingsprayertechniek werd vooral gekozen om drift te vermijden en om buurtschade aan andere percelen te voorkomen. De eigenaar van de spuit is zelf geen grote fan van systemen met ventilatoren om luchtondersteuning te verzorgen en zag meer heil in de Wingsprayer. Deze trekt het gewas open zodat spuitmiddel dieper terecht komt. Heel ver moet het gewas niet open getrokken worden, 2 cm is zelfs voldoende. De spuitboom steunt af op het gewas door de Wingsprayer waardoor er een rustigere loop is.

Nog belangrijk voor de buxusteler is om met een fijne spuitdruppel te werken. Zuiver water is dan noodzakelijk, geeft hij aan. Nog een voorname ervaring is het feit dat zijn schimmelbestrijding er stevig op vooruit ging. Met de nieuwe spuittechniek komt hij toe met minder toepassingen op jaarbasis. Hier treed door de ‘machinetechniek’ een besparing van gewasbeschermingsmiddelen op.

In zijn zoektocht naar capaciteit, werd ook een extra fronttank aangeschaft. De mening van sierteler Koen Peeters is dat vooral bij de toepassing van insecticiden, veel water nodig is: “je moet de beestjes kunnen raken.”

De Droplegs op deze Delvano spuit, zijn achteraf opgebouwd en dienen  voor een onderbladbespuiting.
De Droplegs op deze Delvano spuit, zijn achteraf opgebouwd en dienen voor een onderbladbespuiting. - Foto: TD

Droplegs

Loonwerker Jan Rommens kwam vanuit het verre Dessel naar het praktijkcentrum in Herent afgezakt met zijn zelfrijdende Delvano Teresta 4000. Dit is een spuit van Belgische makelij die al 7 jaar oud is en waarvan ondertussen een nieuw model beschikbaar is. De spuitboom is 33m breed, ruim voldoende voor de loonwerker die soms op kleine percelen in de provincie Antwerpen bezig is. Het gebeurt ook dat hij met dichtgeklapte spuitbomen aan het werk moet. Doch heeft hij een enorm groot werkgebied. Vooral melkveehouders besteden het spuitwerk uit.

Opmerkelijk aan deze spuitmachine was de montage van Droplegs (van fabrikant Lechner) over 15m breedte van de spuitboom. De volledige spuitboombreedte kon hiermee niet voorzien worden omdat er dan problemen zijn om toe te klappen voor transport. De Droplegs worden 10% van de tijd ingezet tegen haagwinde, maar in hoofdzaak om een nog groter probleem te bestrijden, namelijk knolcyperus.

Droplegs bieden een systeem van onderbladbespuiting. Ideaal is om een toepassing uit te voeren als de maïs 1m à 1,20m groot is. Dan kan de knolcyperus goed geraakt worden met een stevige spuitcocktail zonder dat de maïs zware schade wordt toegebracht. Ideaal is om met 4 à 500 liter water per hectare te behandelen.

Naast de Droplegs heeft deze Delvano-spuit ook de Airtec-luchtondersteuningstechniek over zijn volledige spuitboombreedte. Dit zorgt voor een fijnere spuitdruppel die beter verdeeld wordt en dieper in het gewas raakt. Delvano-verkoper, Bart Matthijs, bemerkt dat ze ondertussen een nieuwe versie van zelfrijder uit hebben. Deze heeft o.a. een cabine met ‘overdruk’ om de bestuurder beter te beschermen tegen de spuitnevel.

Deze Agrifac wordt gekenmerkt door techniek die de driftreductie stevig waarborgt.
Deze Agrifac wordt gekenmerkt door techniek die de driftreductie stevig waarborgt. - Foto: TD

DriftControlPlus

Akkerbouwer Frederik Goedhuys uit Linter demonstreerde zijn zelfrijdende spuitmachine van Agrifac die voorzien is van de bijzonderheid ‘HTA DriftControlPlus’. Hiermee is het mogelijk om binnen de gekozen driftreductieklasse (75%, 90% of 95%) de afgifte te variëren of constant te houden bij een veranderende rijsnelheid, waarbij de gekozen driftreductieklasse in stand blijft.

De spuitcomputer zorgt ervoor dat bij veranderende waterdruk de bijbehorende luchtdruk wordt geregeld volgens de driftreductiecurve. Als de gevraagde afgifte niet kan worden gehaald door bijvoorbeeld een te hoge of te lage rijsnelheid, dan komt er een alarmsignaal, echter de ingestelde driftreductie blijft ook dan gehandhaafd. De chauffeur kan dus nooit een fout maken, waardoor de driftreductie gaat afwijken van de ingestelde waarde.

AmaSelect

Kevin Vranckx is een jonge loonsproeier uit Elewijt (Zemst) die er zijn tweede seizoen heeft opzitten. Hij is vooral actief in akkerbouw- en groenteteelten met een zelfrijder, de Amazone Pantera 4502-H. Opmerkelijk is de doorgang van 1,70m onder de machine en op het hoogste punt is er meer dan 3m onder de spuitboom. Op deze manier kan behandeld worden tegen de maïskever als deze opduikt. Rondom de thuisbasis van deze loonspoeier was de maïskever al actief.

Voorheen was Kevin werkzaam als fyto-adviseur en zo zag hij meermaals dat overlap bij bespuitingen voor schade zorgt. Als startende loonsproeier wou hij dit zeker niet en wil hij juist service aan de boer leveren. Daarom koos hij o.a. voor AmaSelect op zijn spuitboom. Dit zijn viervoudige dophouders met elektrische individuele dopschakeling. Enerzijds kan hiermee volgens 50 cm sectieschakeling worden gewerkt. Anderzijds kan het systeem de meest geschikte dop (of doppen) kiezen om de gewenste spuitdruk te behouden. AmaSelect opent ook verder toekomstperspectieven om volgens rijen/bandbespuiting (AmaSelectRow) of plaatsspecifieke afgifte (AmaSelectSpot) te gaan werken.

Op de spuitboom zijn ook ledlampen gemonteerd. Dit is niet alleen handig in het perceel, maar je kan ook makkelijker het spuitbeeld zien én het zou een aantrekkend vermogen hebben op insecten. Nuttig als je een insecticidebespuiting doet. Nog meegeven dat deze zelfrijder 16 ton in zijn trekhaak hebben mag.

Machines die niet aan bod kwamen

De beschikbare tijd voor de demonstratie-avond bood echter maar de mogelijkheid aan een zestal spuitmachines om aan bod te komen. Agrimadis, invoerder van Fendt-veldspuiten had graag zijn getrokken spuit RG 300-serie of de RG 600-serie zelfrijder laten zien omwille van de automatische spuitboomregeling, OptiNozzle, Isobus- en TIM-functies. Ook Distritech-Joskin viel buiten het deelnemersveld en had graag haar Hardi Twin Force-luchtondersteuning laten zien.

De markt biedt dus een nog ruimer gamma aan innovatieve spuittechnieken dan deze die al aan bod kwamen.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent