Vlaanderen overlegt met federale overheid over landbouwdossiers

ILVO haalt heel wat expertise uit onderzoek in de eigen rundveestal.
ILVO haalt heel wat expertise uit onderzoek in de eigen rundveestal. - Foto: LV

In de commissie Landbouw in het Vlaams parlement werd ruime aandacht besteed aan een open brief van een aantal Belgische wetenschappers, onderzoekers, dierenartsen en andere organisaties waarin werd gewezen op het gevaar voor de volksgezondheid van eventuele virusoverdracht van mens op dier. Ludwig Vandenhove (SP.A) stelt bijkomend onderzoek voor. Ook Open VLD’er Gwenny De Vroe is daar voorstander van.

Bewust van zoönose

“Covid-19 heeft in elk geval aangetoond dat zoönose (virusoverdracht van dier op mens) heel gevaarlijk kan zijn”, bevestigt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). “Daar is men zich bij de federale overheid van bewust. ILVO is zeker bereid om haar eigen expertise op het vlak van landbouwkundig onderzoek ter beschikking te stellen of te participeren aan onderzoeksprojecten. Ik ga ervan uit dat men daar ook effectief werk zal van maken.”

Volgend jaar treedt overigens de nieuwe Europese Animal Healt Law in werking en daaruit vloeien verplichtingen voort voor de lidstaten om de insleep en de verspreiding van besmettelijke dierziektes verder te beperken. Binnen de federale overheid is er een netwerk opgericht dat streeft naar een samenwerking tussen de actoren met betrekking tot de menselijke en dierengezondheid en de leefomgeving.

Expertise bij ILVO

Wellicht komt er geen parallelle werkgroep in Vlaanderen. “Ik zou het wel een heel grote gemiste kans vinden als onze Vlaamse expertise, zoals bij ILVO, niet zou betrokken worden bij de werkzaamheden. Het zou maar logisch zijn dat onze gespecialiseerde instellingen daarbij betrokken worden.”

Ook Sofie Joosen (N-VA) en Mieke Schauvliege (Groen) vragen meer aandacht voor de problematiek. “Covid-19 heeft wel degelijk aangetoond hoe belangrijk het is om de link tussen onze bevolkingsdichtheid en de dierendichtheid te onderzoeken.”

Positief effect op weerbaarheid

Ook Bart Dochy (CD&V), voorzitter van de commissie Landbouw, sluit zich aan bij de bezorgdheid dat er heel veel nood is aan objectieve informatie. “Wetenschappers hebben natuurlijk belang bij het binnenhalen van onderzoeksopdrachten maar het is aan de politiek om daar een evenwicht in te vinden.”

Volgens landbouwminister Hilde Crevits is het ook belangrijk niet te investeren in groepen die niét met elkaar verbonden zijn. “Maar met 1 mond te spreken en samen dat onderzoek te voeren. Dat is waar ik ook mijn schouders onder zet.”

Vlaams en federaal samenwerken

Het wordt niet allemaal zwart-wit gezien, ook niet op het vlak van vergunningenbeleid. “Er zijn trouwens heel wat onderzoeken die aantonen dat leven in de omgeving van een landbouwbedrijf een positief effect kan hebben op het vlak van de weerbaarheid, dus ook hier is het een en-enverhaal. We moeten daar dan ook genuanceerd en bedachtzaam mee omgaan.”

Feit is: het komt de federale overheid toe om hierin het voortouw te nemen. “Maar voor landbouwtechnische aspecten is het uiteraard heel belangrijk om ILVO daarbij te betrekken. Ik ben wel bezorgd dat dit blijkbaar vandaag onvoldoende zou gebeuren. Ik ga bekijken of dat effectief zo is of daar meer impact moet zijn.”

Er komt een kennismaking tussen Vlaams landbouwminister Hilde Crevits en federaal landbouwminister David Clarinval (MR). “ “Ik zal met hem een aantal concrete dossiers bespreken, onder meer dit dossier. Tegelijkertijd vraag ik aan ILVO hoe de samenwerking en de complementariteit tussen Vlaanderen en het federale niveau kan worden verhoogd.”

Risico’s in kaart brengen

Verder onderschrijft Vlaams minister Hilde Crevits de nood om risico’s beter in kaart te brengen. “Bij Sciensano is men zich daar ook wel van bewust. Het probleem is vaak om causale verbanden te leggen tussen risico en gevolg omdat de omstandigheid van een afgesloten labo toch nog anders is dan een praktijkomstandigheid, die onderhevig is aan veel meer externe invloeden. Daar zit net het probleem bij het aantonen van verbanden.” Ten slotte wordt uitdrukkelijk en heel terecht gesteld dat de covidpandemie losstaat van de algemene problematiek van de staldieren.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent