EU-lidstaten zetten stap richting klimaatwet

De milieuministers gaven vrijdag ook groen licht voor een ander speerpunt van de European Green Deal: een nieuwe biodiversiteitsstrategie.
De milieuministers gaven vrijdag ook groen licht voor een ander speerpunt van de European Green Deal: een nieuwe biodiversiteitsstrategie. - Foto: Belga

In Luxemburg bezegelden de milieuministers het voorstel om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 wettelijk te verankeren. Het gedeeltelijke akkoord bevat een aantal principes, regels en werkafspraken die de komende drie decennia het hele proces moeten omkaderen. Het grootste politieke twistpunt moeten de staatshoofden en regeringsleiders nog uitklaren. Van hen wordt verwacht dat ze in december een reductiedoelstelling voor 2030 prikken.

Economische hervormingen

De Europese Commissie wil minstens 55 procent (ivm met 1990), het Europees Parlement gaat voor 60 procent. De lidstaten schrapten wel een controversiële bepaling die de Commissie de mogelijkheid bood om via gedelegeerde handelingen een traject naar 2050 vast te leggen. Wel mag de Commissie een "indicatief" traject hanteren om vooruitgang in de lidstaten te meten, en ze zal op termijn ook een tussentijds doel voor 2040 op tafel leggen.

Vicevoorzitter Frans Timmermans verzekerde de ministers dat tussentijdse doelstellingen steeds door de lidstaten en het parlement goedgekeurd zullen moeten worden. Achter de doelstellingen en percentages gaan ingrijpende economische hervormingen schuil. Landen als Polen, die nog erg afhankelijk zijn van de kolencentrales, staan op de rem. Ze zijn ook niet te vinden voor het voorstel van het parlement dat niet enkel de Europese Unie als geheel, maar ook alle lidstaten afzonderlijk tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn.

Biodiversiteit en ecosystemen

De milieuministers gaven vrijdag ook groen licht voor een ander speerpunt van de European Green Deal: een nieuwe biodiversiteitsstrategie. Ze zijn het ermee eens dat 30 procent van het Europese landoppervlak en 30 procent van de zeeën tegen 2030 beschermd moeten worden. Ook hier verdedigen de ministers een collectieve inspanning, rekening houdend met de mogelijkheden van elke lidstaat.

Begin deze week waarschuwde het Europees Milieu Agentschap (EEA) nog dat de biodiversiteit en ecosystemen in Europa onder steeds zwaardere druk staan. Vooral landbouw, bosbouw, verstedelijking en vervuiling dragen daartoe bij, aldus het EEA. Honderden habitats en planten-, vogel- en diersoorten zijn bedreigd. De milieuministers erkennen dat er meer ambitie nodig is en vragen de Commissie bindende natuurhersteldoelstellingen uit te werken.

Belga

Meest recent

Meest recent