Tegen 2030 faseert Belgische diervoedersector antibiotica in gemedicineerde voeders volledig uit

Het gebruik van antibiotica via gemedicineerde voeders is echter maar een beperkt onderdeel van het totale antibioticagebruik binnen de dierlijke productieketen.
Het gebruik van antibiotica via gemedicineerde voeders is echter maar een beperkt onderdeel van het totale antibioticagebruik binnen de dierlijke productieketen. - Foto: BFA

BFA, de federatie van 143 aangesloten leden (kern- en diervoederfabrikanten), is ervan overtuigd dat het verminderen van het gebruik van antibiotica een belangrijke bijdrage levert in de strijd tegen bacteriële resistentie. “We ondernemen samen met onze leden acties om de verschillende doelstellingen te behalen. Daarnaast zet BFA zich, samen met andere stakeholders in de sector, in om het totale antibioticagebruik in de dierlijke productiesector te verminderen”, stelt BFA-directeur Katrien D’hooghe.

Ambitieuze doelstellingen

Op 24 september van dit jaar lanceerde BFA haar Duurzaamheidscharter. Katrien D’hooghe, Managing Director BFA: “Een van de doelstellingen in dit charter is het streven om tegen 2030 antibiotica in gemedicineerde voeders uit te faseren. De eerste stap hierin is om tegen 2024 75% minder antibiotica te gebruiken in gemedicineerde voeders (ten opzichte van het referentiejaar 2011). Groepsbehandelingen vermijden enerzijds en niet preventief antibiotica voorschrijven anderzijds - dit wil zeggen antibiotica doeltreffend inzetten en dus enkel gebruiken bij individuele behandelingen van dieren die ziek zijn - zijn 2 elementen die hieraan kunnen bijdragen.”

Zoals Dirk Van Thielen, voorzitter van BFA, zegt: “Een ambitieuze doelstelling maar eentje die wel moet kunnen als er een mind switch gebeurt bij de landbouwbedrijven, dierenartsen en andere stakeholders binnen de sector. Er zullen aanpassingen moeten gebeuren op verschillende niveaus en er zal meer aandacht besteed moeten worden aan voederconcepten, bioveiligheid, ander bedrijfsmanagement, vaccinatie, ontsmetting en reiniging, enz.” En BFA gaat nog een stapje verder, want de diervoedersector gebruikt ook geen colistine meer in gemedicineerde voeders. Colistine is immers een kritisch belangrijk antibioticum.

Voorbije jaren al sterke daling gerealiseerd

Vanaf 2021 geenzinkoxide tegen diarree bij jonge biggen

Hoewel de diervoedersector de voorbije jaren het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders al sterk gereduceerd heeft, is het een ambitieus streefdoel om tegen 2030 antibiotica in gemedicineerde voeders volledig uit te faseren. In 2019 realiseerde de sector een daling van 71,1% van antibiotica in gemedicineerde voeders, maar zinkoxide kon toen nog ingezet worden als mogelijk alternatief tegen diarree bij jonge biggen. Vanaf 1 januari 2021 is dit in België echter niet meer mogelijk.

Via doelgerichte task forces zal BFA samen met haar leden werken aan de zoektocht naar oplossingen om het antibioticumgebruik in gemedicineerde voeders verder te verminderen. Dit met doorgedreven monitoring via enquêtes, benchmarking van de betrokken fabrikanten en individuele begeleiding.

Rationele reductie en duurzaam antibioticagebruik

Het gebruik van antibiotica via gemedicineerde voeders is echter maar een beperkt onderdeel van het totale antibioticagebruik binnen de dierlijke productieketen. Daarom zal BFA samen met AMCRA en andere stakeholders binnen de keten werken aan verdere reductie van het totale antibioticagebruik om zo de AMCRA 2024 doelstellingen te realiseren.

De visie van BFA is en blijft ook in de toekomst: “Een rationele reductie van het antibioticagebruik en een duurzaam antibioticabeleid in de dierlijke productiesector vormen een belangrijk deel van de duurzaamheidsdoelstellingen van BFA”, besluit Katrien D’hooghe.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent