Startpagina Veeteelt

Seed2Feed van KWS optimaliseert rantsoen en gewas

Farmdesk en plantenveredelingsbedrijf KWS zijn onlangs een samenwerking aangegaan. Het doel is om de teelt van gewassen en het gebruik ervan bij melkveehouders te optimaliseren en daarmee de rendabiliteit van hun bedrijven over een lange termijn te helpen verbeteren.

Leestijd : 3 min

Beide bedrijven dragen bij met hun specialistische expertise: Farmdesk met behulp van een online voermanagementtool en KWS met haar rassen en een landbouwkundige ondersteuning.

Managen is uitdaging

Het managen van melkveebedrijven wordt steeds meer een uitdaging. Enerzijds is er een toenemende druk op het saldo door hogere kosten en lagere melkprijzen, anderzijds vragen nieuwe wet- en regelgeving continu om nieuwe oplossingen.

De samenstelling van de individuele voercomponenten in het rantsoen hebben een grote invloed op de melkproductie en daarmee op de rendabiliteit. Optimaal gebruik van eigen grond voor de teelt van voer is een belangrijke schakel voor het behalen van economisch succes.

Om het hoofd te bieden aan deze complexe achtergrond heeft KWS nu Seed2Feed ontwikkeld, een allesomvattend concept dat rekening houdt met de hele kringloop op een melkveebedrijf: van gewas- naar rassenkeuze, van oogstmethode naar optimalisatie van het gebruik ervan in het voedingsprogramma.

Jan Bakker, directeur KWS Benelux maïs geeft aan dat ze willen meedenken met hun klant. “Hoe moet vruchtwisseling optimaal worden gepland? Welke andere gewassen kunnen er naast de traditionele gewassen geteeld worden? Welk type ras past het beste? Hoe kan er het beste worden geoogst: als silomaïs of als MKS? Of hoe kan men meer van eigen bodem voeren? Deze onderwerpen hebben een grote invloed op het economische resultaat van het melkveebedrijf, een duurzamere landbouw en de onafhankelijkheid van veehouders”.

Programma

Met het Farmdesk-programma kunnen gebruikers de optimale vruchtwisseling plannen, de voerkosten en de dagelijkse melkopbrengst van het vee transparant volgen. Daarnaast kunnen de rantsoenen op een praktische manier beheerd en de meest geschikte samenstelling van het voer voor het vee over een langere periode berekend en gepland worden. “Toen we Farmdesk in januari 2018 oprichtten, was het onze missie om een systeem te ontwikkelen wat veehouders zelf kunnen gebruiken, zodat ze slimmer worden en de volledige kringloop van rantsoen naar gewas en omgekeerd kunnen beheren”, zegt Jef Aernouts, medeoprichter en productmanager bij Farmdesk.

“Het Seed2Feed-concept is zeer complementair met onze tool. Farmdesk als onderdeel van het Seed2Feed-concept en ondersteund door de regionale KWS Seed2Feed-adviseurs, is een programma wat de melkveehouder kan gebruiken bij de optimalisatie van zijn bedrijf.

Online advies

In Farmdesk bieden diverse modules gedurende het gehele jaar ondersteuning door duidelijkheid te geven over de kosten en de opbrengsten van de veestapel en de gewassen. Terwijl de managementtool een overzicht geeft, geven de adviseurs van KWS persoonlijk en online advies over de vruchtwisseling, de rassenkeuze, de teeltmaatregelen, de oogst en het optimale gebruik in het rantsoen. De focus ligt op de individuele eisen en mogelijkheden van het melkveebedrijf.

Kostenefficiëntie en kwaliteit zijn de belangrijkste onderdelen van het Seed2Feed-concept. Dit is speciaal gefocust op melkveebedrijven in Nederland en Vlaanderen en is bereikbaar via de website: www.kwsbenelux.com.

Lees ook in Veeteelt

Vlaamse overheid voorziet tot 20.000 euro voor projecten die goed zijn voor landbouw én natuur

Milieu Dat landbouw en natuur mekaar kunnen versterken, bewijst de projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’. Tot en met 8 september 2024 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen bij de Vlaams overheid dat zowel de natuur als de landbouw ten goede komt. Wie geselecteerd wordt, kan tot 20 000 euro ontvangen voor de realisatie van het project. De oproep is een initiatief van het Departement Omgeving, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer artikelen bekijken