WUR opent grootschalige onderzoeksvoorziening voor agroforestry

Lelystad, de hoofdstad van de provincie Flevoland, beleeft een primeur voor Nederland met de start van de eerste grootschalige (15 ha) multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit voor agroforestry.
Lelystad, de hoofdstad van de provincie Flevoland, beleeft een primeur voor Nederland met de start van de eerste grootschalige (15 ha) multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit voor agroforestry. - Foto: WUR

In het afgebakend gebied worden verschillende boomsoorten in hagen aangeplant, in combinatie met jaarlijks wisselende 1-jarige gewassen zoals aardappelen, granen en kool. Het agroforestry-experiment past binnen een 4-jarig onderzoeksprogramma waarin WUR samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven de kansen van agroforestry in Nederland onderzoekt.

Aandacht daarin gaat naar bodemvruchtbaarheid, vastlegging van CO2 in de bodem, biodiversiteit, schaduw voor akkergewassen in tijden van extreme hoogte en hitte, aantrekkelijk landschap, ziekte- en plaagbeheersing, extra inkomsten voor agrariërs uit noten, fruit en hout.

De faciliteit voor lange termijn-onderzoek voor agroforestry leent zich voor langjarig onderzoek naar tal van aanvullende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de veerkracht en aanpassingsvermogen aan extreme weersomstandigheden, koolstofvastlegging en effecten op ziekte- en plaagbeheersing.

WUR

Meest recent

Meest recent