Onderzoekers starten bedrijf Protealis op rond duurzame en lokale teelt van peulvruchten

Met innovatieve veredelingstechnieken en zaadcoatings gaat Protealis op zoek naar nieuwe, goed presterende, lokale soja.
Met innovatieve veredelingstechnieken en zaadcoatings gaat Protealis op zoek naar nieuwe, goed presterende, lokale soja. - Foto: LBL

De missie van de 2 jonge ondernemers is om eiwitrijke gewassen zoals peulvruchten terug aantrekkelijk te maken voor de Europese boeren. Hun eerste focus is het ontwikkelen van eiwitrijke sojavariëteiten met een hoge opbrengst. Voor de spin off is 6.000.000 euro startkapitaal opgehaald, bij private en publieke financiers.

Wetenschap, technologie en ondernemerschap

Benjamin Laga wordt CEO van Protealis. Hij werkte als toponderzoeker in plantenbiotechnologie bij BASF en deed er internationale ervaring op, op het gebied van zaadbusiness en -innovatie. Jonas Aper stond aan de wieg van het soja-veredelingsprogramma van ILVO en leidde de jongste 8 jaren in goede banen. Vandaag wordt dit programma een hoeksteen van het nieuwe bedrijf. “We willen een betekenisvolle rol spelen in de verduurzaming van de landbouw, via geschikte rassen van soja.”

CEO Benjamin Laga: “Wetenschap en technologie combineren met ondernemerschap om zo maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te pakken is voor mij een ultieme droom. In Protealis klopt dat plaatje. Ik heb dus niet getwijfeld toen VIB en ILVO me benaderden om aan het stuur te staan van hun nieuwe project rond duurzame en lokale eiwitproductie."

Duurzame soja en stimulerend eiwitbeleid

Met innovatieve veredelingstechnieken en zaadcoatings gaat Protealis op zoek naar nieuwe, goed presterende, lokale soja. “Tot nu toe is Europa niet sterk in eigen geteelde eiwitrijke gewassen, en dus afhankelijk van de import van soja uit voornamelijk Zuid-Amerika. De maatschappelijke en ecologische vragen rond die import zijn welbekend”. Tegelijk vraagt onze samenleving in toenemende mate om plantaardige eiwitbronnen, liefst lokale en duurzame. Peulvruchten zijn een uitstekende bron van eiwitten. Zij kunnen duurzaam worden geteeld omdat ze geen stikstofbemesting nodig hebben. En ze zijn geschikt als wisselteelt met graangewassen.

Het is niet verwonderlijk dat Europese en Vlaamse beleidsmakers volop inzetten op een verschuiving naar lokale en plantaardige eiwitproductie. Lokale sojateelt kan een bondgenoot van die ambitie.

Vlaams minister van Landbouw en innovatie Hilde Crevits: “De samenwerking tussen onze Vlaamse onderzoekscentra VIB en ILVO werpt haar vruchten af met de start van een nieuwe, beloftevolle spin-off. Het toont dat we in Vlaanderen niet enkel sterk zijn op vlak van biotechnologisch onderzoek voor betere geneesmiddelen, maar ook voor landbouw- en voedingssectoren. De expertise van de biotechnologie van VIB en van de landbouwsector van ILVO worden hier gecombineerd om innovatie in de praktijk te brengen binnen de duurzame eiwitstrategie 2030 die we onlangs hebben voorgesteld.”

Rendabele bonen op een Europese markt

De huidige soja-variëteiten zijn meestal afgestemd op subtropische gebieden. Ze gedijen nog niet genoeg in onze bodem en klimaat. Of ze zijn ontworpen om veel olie te bevatten, eerder dan een hoog eiwitgehalte te bezitten. Protealis gaat eiwitrijkere gewassen ontwikkelen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden en die een goede opbrengst geven, waardoor ze ook voor de landbouwer interessant worden.

“Concreet mikken we op sojavariëteiten met tot 46 gram eiwit per 100 gram, specifiek veredeld voor Noord- en WestEuropese landbouwers, en geschikt voor de dubbele toepassing, voeding en voeder. Dat gaat een lokale productie bevorderen van plantaardige eiwitten, voor de snelgroeiende markten van vlees- en zuivelvervangers en voor duurzame diervoeding.”

Duo-rit van VIB en ILVO Protealis is gebaseerd op het strategische partnerschap van VIB en ILVO. Het put uit de unieke knowhow van beide onderzoeksinstituten. Dit omvat een marktrijp veredelingsprogramma op basis van innovatieve, nietggo veredelingstechnologieën van ILVO en zaadcoating met opbrengstverhogende bodembacteriën van VIB.

Samenwerking tussen ILVO en VIB

Beide innovaties zijn door de jaren heen ontwikkeld en verfijnd in de publieke toponderzoekslaboratoria van professoren Jan Michiels (VIB-KU Leuven), Sofie Goormachtig (VIB-UGent) en Joke Pannecoucque en Isabel Roldàn-Ruiz (ILVO).

Jérôme Van Biervliet, algemeen directeur VIB: "Protealis is een perfect voorbeeld van ondernemerschap in het biotech-ecosysteem dat we vanuit VIB willen stimuleren. Door samen te werken met ILVO kunnen we veredelingsexpertise koppelen aan hoogtechnologisch onderzoek en zo een economische opportuniteit creëren. Mijn dank gaat uit naar de collega's in het team wiens intense toewijding essentieel was. "

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO: “ILVO timmert al 10 jaar aan de weg naar lokale soja binnen de gehele agrovoedingsketen. We zijn opgetogen dat onze hoog gespecialiseerde soja-veredeling nu de kans krijgt om aanzienlijk te versnellen en echt in de markt naar valorisatie te zoeken. ILVO participeert in Protealis. Als publiek onderzoekscentrum hebben we constructieve, duidelijke, faire afspraken gemaakt met de spin off.”

Gesteund door een solide investeerdersconsortium

Onder leiding van durfkapitaalfonds V-Bio Ventures kon Protealis 6 miljoen euro kapitaal ophalen. Agri Investment Fund (AIF), Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), Estari Group, Globachem Group, Gemma Frisius Fund en VIB stapten mee in deze serie A-financieringsronde.

Met het startkapitaal wil het bedrijf de technologie verder ontwikkelen, het portfolio aan gewasvariëteiten uitbreiden en de eerste sojarassen voor lokale teelt op de markt brengen in 2022. Op vrij korte termijn begint de realisatie van de missie reeds.

Willem Broekaert van V-Bio Ventures: “We zijn trots dat we een groep ervaren investeerders konden samenbrengen die Protealis ondersteunen om een nieuwe speler te worden in de plantenveredelingssector, een sector die historisch gezien niet veel steun kreeg van durfkapitaal. We hebben veel vertrouwen in het team en de technologie achter Protealis."

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent