Startpagina Actueel

Verschillende elementen kunnen negatieve impact op rentabiliteit van Europese suikersector hebben

Op middellange termijn zijn er verschillende elementen die een negatieve impact kunnen hebben op de rentabiliteit in de Europese suikersector. Dat antwoordt Vlaams minister Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA, op de suikerproductie in Vlaanderen.

Leestijd : 3 min

Eerder werd gesteld dat sinds de afschaffing van de suikerquota er heel lage suikerprijzen waren die tot voor de coronapandemie weer begonnen te stijgen. “Deze herstelbeweging werd voornamelijk gevoed door een verwacht tekort aan suiker op de wereldmarkt”, zegt Sofie Joosen. “Bij het begin van de coronacrisis is de suikerprijs op wereldniveau weer gedaald naar de lagere prijsniveaus van voor de herstelbeweging. Intussen herstelt de suikerprijs zich weer lichtjes.”

Verder prijsherstel?

Intussen gaan er in het Europees parlement meer stemmen op om de suikerquota, of minstens de beperkingen daarvan, weer in ere te herstellen. Vandaag lijkt er weer sprake van een stagering van de prijzen na de corona-dip, nadat toen sprake was van een bijna structurele crisis.

“Bij lage prijzen komen zowel de bietentelers als de suikerproducenten onder druk en komen ook de marges in de sector onder druk”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits. “Vraag- en aanbodindicatoren wijzen de voorbije weken op een verder prijsherstel, zodat de Europese suikerprijs op korte termijn wellicht weer zal verbeteren.”

Toch zijn er enkele elementen die op middellange termijn een negatieve impact kunnen hebben op de rendabiliteit in de Europese suikersector.

Mercosur en Brexit

- Met het recente principeakkoord met de Mercosurlanden heeft de EU weliswaar geen groter tariefcontingent toegegeven, maar wel een lagere heffing binnen het bestaande tariefcontingent voor suiker. Als het akkoord wordt goedgekeurd, zal het handelsluik van het associatieakkoord in werking treden en suiker van Brazilië gemakkelijker in de EU binnenkomen.

- Brexit zal hoogstwaarschijnlijk een negatieve impact hebben op de suikersector, aangezien het Verenigd Koninkrijk als derde land sinds 1 januari 2021 zelf handelsakkoorden kan afsluiten. Het Verenigd Koninkrijk was tot nu toe een netto invoerder van suiker aangezien het land niet zelfvoorzienend is. Bovendien zijn er in het Verenigd Koninkrijk grote suikerraffinaderijen voor de verwerking van ruw rietsuiker die vanuit Brazilië tegen een verlaagd tarief ruw suiker zullen kunnen invoeren. Daardoor zal er wellicht door de EU in het algemeen, en België/Vlaanderen in het bijzonder, minder suiker uitgevoerd worden.

- Het toekomstig verbod op het gebruik van neonicotinoïden binnen de EU kan door een gebrek aan alternatieve bestrijdingsmiddelen resulteren in lagere suikerbietopbrengsten.

- In het opzicht van een internationaal Level playing field dringt zich meer beleidscoherentie op tussen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Europees handelsbeleid. Er worden in die context voorstellen gedaan vanuit de EU in het kader van de Trade Policy Review. Voor Vlaanderen is het belangrijk dat het gelijk speelveld gegarandeerd wordt.

Mogelijke maatregelen op komst

“De Europese suikermarkt is minder opgewassen tegen volatiliteit sinds de afschaffing van de quota. Er gelden geen minimumprijzen meer voor suikerbiet, noch productiebeperkingen, wat geleid heeft tot grote productiestijgingen en een sterke prijsdaling in de EU. Er moet goed nagedacht worden hoe we in de toekomst de suikersector beter kunnen wapenen tegen grote marktschommelingen. Mogelijke maatregelen worden besproken in het kader van de toekomstige Europese verordening betreffende de Gemeenschappelijke Marktordening”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken