Piekbelasting dient nu als basis nieuwe geuremissiefactor in vleeskippen

Het departement Omgeving heeft de emissiefactor voor vleeskippen aangepast van 0,33 naar 0,59 OU/dier/s.
Het departement Omgeving heeft de emissiefactor voor vleeskippen aangepast van 0,33 naar 0,59 OU/dier/s. - Foto: LV

Het departement Omgeving heeft de emissiefactor voor vleeskippen aangepast van 0,33 naar 0,59 OU/dier/s. “De conclusie van een eindrapport van het ILVO in dat kader is dat de resultaten van de meetcampagnes echter de huidige (0,33) emissiefactor zouden benaderen.”

Voor de bepaling van de nieuwe geuremissiefactor worden enkel de 2 hoogst gemeten emissiewaarden meegenomen. Volgens minister Demir wisselen de geuremissies van een vleeskippenstal heel sterk in de tijd. Bij het begin van een ronde zijn de geuremissies beperkter, op het einde veel groter. “De geurhinder treedt voornamelijk op tijdens de laatste 2 weken van de cyclus. Deze periode van piekbelasting treedt bij de vleeskippen elke 7 weken op.”

Cyclus bij vleeskippen heel kort

Volgens de bevoegde minister moet de nieuwe geuremissiefactor rekening houden met die piekbelasting. “Daarenboven is de cyclus bij vleeskippen heel kort, waardoor de problematiek zich nog duidelijker stelt. Dit blijkt uit de vele aanvraagdossiers voor uitbreiding van vleeskippenbedrijven waarbij klachten door omwonenden worden geuit.”

De nieuwe geuremissiefactor is berekend door de 2 hoogste gemeten emissiewaarden van elke stal en het gemiddelde te nemen. “Bijgevolg zijn enkel de hoogst gemeten emissiewaarden in rekening gebracht, zodat een betere inschatting kan worden gemaakt van de geurhinder die zich voordoet bij de piekbelasting. Op deze manier wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met een ‘worst-case’-scenario”, zegt minister Demir. In het kader van een uitbreiding of een hervergunning wordt rekening gehouden met de geactualiseerde geuremissiefactor.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent