Startpagina Actueel

Europese boeren bezetten op 13 december Brussel

Heel wat landbouwers zijn misnoegd, niet alleen in ons land. Op 13 december zullen duizenden tractoren Brussel inpalmen, om te protesteren tegen stijgende kosten die Europese maatregelen hen dreigen te bezorgen.

Leestijd : 2 min

In ons land zijn vandaag heel wat landbouwers geblokkeerd in hun bedrijfsvoering. Hun toekomst wordt gehypothekeerd door onduidelijke wetgeving omtrent stikstof. Op dinsdag kondigden Boerenbond, Groene Kring en Ferm daarom een tractorenactie aan op 1 december.

Maar deze problematiek reikt verder dan ons land. Bovendien heeft de Europese GLB-wetgeving een impact op alle EU-landbouwers. Landbouworganisaties uit meerdere Europese landen kondigden daarom een grootschalige manifestatie in Brussel aan. Deze zal gebeuren op 13 december. Op die dag is er immers een Europese landbouwraad gepland. De actie loopt tot de dag nadien 14 december.

EU-beleid onder vuur

Volgens Jos Ubels van de Nederlandse landbouworganisatie Farmers Defence Force (FDF) is het de bedoeling dat ‘enkele duizenden tractoren’ die dag naar Brussel trekken. Landbouwers uit onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen mét hun tractoren in de Europese wijk staan om een klimaatbeleid met eerlijke randvoorwaarden te eisen. “De Europese Unie heeft heel wat plannen, die het kostenplaatje voor de landbouwer verhogen. Dat zal een negatief effect hebben op de inkomens van de boeren”, aldus Ubels.

“De burgers van de EU zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van onze boeren. Vooral tijdens de pandemie is gebleken dat wij als voedselproducenten deze taak op een uiterst betrouwbare en verantwoordelijke manier vervullen. Desondanks staan de boeren zelf onder steeds grotere druk. Als gevolg van ernstige fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het huidige landbouwsysteem nu al niet in staat opbrengstprijzen te bieden, die de productiekosten gegarandeerd dekken”, lezen we op de website van de organisatie.

“Nieuwe strategieën zoals de Green Deal zullen deze kosten alleen maar verder opdrijven. Diezelfde strategieën voorzien echter niet in een kostendekking voor de boeren. Terwijl de boeren ook geen inspraak hebben in de uitstippeling van deze strategieën. Over onze hoofden heen worden beslissingen genomen, hoewel deze strategieën alleen echt kans van slagen hebben als nauw wordt samengewerkt met de boeren, die de belangrijkste belanghebbenden zijn in de voedselproductieketen. Dit is de enige manier om klimaatstrategieën echt doeltreffend en betaalbaar te maken.

Zonder randvoorwaarden voor een eerlijk landbouwsysteem, waarbij de totale productiekosten worden gedekt en de betrokkenheid van de boeren bij de formulering van klimaatstrategieën waarborgt, komt de betrouwbaarheid van de voedselproductie in de EU – en dus de voedselzekerheid voor ons allemaal in de EU – in gevaar. Daarom zullen de Europese boeren op 13 en 14 december in Brussel zijn om categorisch op te roepen tot passende randvoorwaarden in de landbouwsector en zo de voedselzekerheid in de EU te verdedigen.”

Ongetwijfeld zullen ook heel wat Belgische land- en tuinbouwers deelnemen aan deze internationale tractorenactie in Brussel. Hiervoor wordt immers al enkele weken opgeroepen op diverse sociale media.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken