Startpagina Granen

Bladluispopulatie neemt af in wintergraan

Het Landbouwcentrum Granen (LCG) deed afgelopen week weer weernemingen naar bladluizen in wintergerst en wintertarwevelden. De bladluispopulatie is afhankelijk van het perceel, maar in het algemeen neemt de aantasting af of bleef deze stabiel op een laag niveau. De lagere temperaturen zullen deze evolutie verder ondersteunen. “Algemeen gezien is een behandeling niet aan de orde”, luidt hun advies.

Leestijd : 2 min

Op het einde van de vluchten (ten laatste half november), bij het ingaan van de winter bedraagt de behandelingsdrempel 5% met bladluizen bezette planten, in functie van de virulentiegraad. Deze drempel is op één enkel van de waarnemingspercelen bijna bereikt waar bovendien wekelijks een toename wordt vastgesteld. In dergelijke situatie kan een behandeling nog aangewezen zijn.

Controleer de wintergranen bij het naderen van de winter en laat bij uitbreiding van de populatie of een hogere aantasting je niet verrassen door te natte percelen.

Wintergerst

De opgevolgde percelen wintergerst zijn gezaaid tussen 25 september en 18 oktober. De verst ontwikkelde gerst is aan het uitstoelen. In de wintergerst is gemiddeld 1,0 % van de planten bezet met minstens één bladluis. Dit is een afname in vergelijking met gemiddeld 1,7 % bezette planten vorige week. Op ruim de meerderheid van de percelen nam de bezetting af of bleef deze stabiel. De aantasting in de wintergerst varieert van 0 % tot 4,5 %. Het perceel dat behandeld werd op 8 november is nog steeds vrij van bladluizen.

Wintertarwe

De opgevolgde percelen wintertarwe zijn gezaaid tussen 13 en 31 oktober en tonen tot 3 blaadjes. Het laatst gezaaide perceel komt net op. Gemiddeld is 0,5 % van de plantjes bezet met één of meer bladluizen. In vergelijking met de gemiddelde aantasting van 0,9 % vorige week, wordt dus ook in de wintertarwe een voorzichtige daling vastgesteld. De bezettingsgraad varieert van geen bladluizen tot 1,0 % planten bezet met minstens één bladluis. De luizen die werden waargenomen waren voornamelijk ongevleugelde luizen.

Dit bericht is het laatste van het LCG voor wat de bladluisdruk betreft in de wintergranen voor dit najaar. Volgende berichtgeving is voorzien in het voorjaar 2022, tenzij bijkomende berichtgeving noodzakelijk is omwille van de uitzonderlijke situatie.

Landbouwcentrum Granen

Lees ook in Granen

Graandeal met 2 maanden verlengd

Granen De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met 2 maanden verlengd. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vorige week meegedeeld. Zowel Rusland als Oekraïne hebben de verlenging van de graandeal bevestigd.
Meer artikelen bekijken