Lange vezel kent betere prijzen op vlasmarkt dan korte

Ook de vlasmarkt ondervindt invloed van de coronapandemie.
Ook de vlasmarkt ondervindt invloed van de coronapandemie. - Foto: AV

In de mondiale textielsector lijkt er lichte krapte aan grondstoffen en bijgevolg ook stijging van grondstofprijzen. Dit laatste is niet alleen een gevolg van Covid-19, maar ook van klimaatfenomenen (vb. regenweer in de Verenigde Staten met impact op katoenproductie) en van geopolitieke spanningen (China/VS, China/Australië), waardoor spinnerijen er soms naar streven om een buffer aan te houden in geval van vertraagde of geannuleerde levering van vezels.

Prijsstijgingen

Niet alleen de prijzen van gezwingeld vlas zijn het laatste jaar gestegen, ook katoen en wol zijn gevolgd met sterke prijsstijgingen. Prijzen voor synthetische vezels zijn sinds september fors gestegen (+17 % voor nylon, +68 % voor polypropyleen op jaarbasis). De stijging van de petro-gebaseerde producten in het algemeen is hier uiteraard niet vreemd aan.

De voorbije mindere groeites (2020: droogte, 2021: overvloedige neerslag) hebben duidelijk ook hun weerslag gehad op de evolutie van het gecumuleerde Europese vezelvlas-areaal (België, Nederland, Frankrijk). De rendementen lange vezel voor de Belgische vlas-industrie liggen (vooral door de weersfenomenen in Wallonië) lager dan de gemiddeldes over de 3 voornoemde landen.

Lange vezel

Verkoopsvolumes en verkoopsprijzen voor de lange vezel blijven goed tot zeer goed. Voor medium-goed en kwalitatief goed vlas worden goede gemiddelde verkoopsprijzen gehaald (ongeveer 30% stijging op 1 jaar tijd). Het prijsverschil met de pre-Covid situatie is nog niet helemaal weggewerkt, maar toch reeds opnieuw in grote mate geneutraliseerd.

De genoteerde prijzen verschillen relatief weinig over de diverse groeites.

Korte vezel

Door het relatief ruime aanbod aan korte vezel (klodden) van de recente groeite, en de grote diversiteit in kwaliteit, blijven de verkoopsprijzen voor deze laatste onder druk staan.

ABV

Meest recent

Meest recent