Startpagina Actueel

Boerenbond lanceert biodiversiteitscampagne in landbouwgebied

Vandaag, donderdag 9 december, lanceert Boerenbond, samen met haar partner Boerennatuur Vlaanderen, een unieke campagne gericht aan alle landbouwers in Vlaanderen. Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk landbouwers te helpen om op een laagdrempelige manier hun steentje bij te dragen aan meer boerennatuur en biodiversiteit op en rond hun bedrijf.

Leestijd : 2 min

Landbouwers werken van oudsher met de natuur en nemen vaak verschillende initiatieven ten gunste van biodiversiteit, waterkwaliteit en landschaps- en bodembeheer. Met de nieuwe campagne van Boerenbond en Boerennatuur Vlaanderen werken we concreet samen aan maatregelen om op een haalbare wijze bij te dragen aan biodiversiteit in het agrarisch gebied.

De campagne houdt in dat landbouwers een (gratis) boerENnatuurpakket kunnen bestellen: dit pakket combineert 2 nestkasten, een bijenhotel en eventueel een wildredder. De nestkasten huisvesten steenuil en zwaluw, het bijenhotel beschikt over minstens 1 m² bijenwand en de akoestische wildredder verjaagt wild voor de maaibalk in de buurt komt. Landbouwers kunnen dit pakket - dankzij de nieuwe niet-productieve investeringen uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) - eenvoudig en kostenloos bestellen via www.boerenbond.be/boerennatuurpakket. Boerennatuur Vlaanderen ondersteunt de landbouwers met de administratie, bestelling én levering aan huis. Op deze manier ontzorgen we landbouwers maximaal van deze aanvraag zodat zij zo vlot mogelijk het boerENnatuurpakket kunnen bekomen. Bovendien wordt dit pakket geleverd met enkele belangrijke tips om de maatregelen op een correcte manier op het landbouwbedrijf toe te passen.

De nieuwe niet-productieve investeringen uit het VLIF bieden naast kansen voor biodiversiteit bovendien ook heel wat mogelijkheden inzake bodem-, water- en landschapsontwikkeling. Boerennatuur Vlaanderen zal het komende jaar ook hierrond heel wat demonstraties en toelichtingen voor landbouwers verzorgen.

Boerenbond

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken