Startpagina Actueel

Luc Vanoirbeek: We willen nog meer inzetten op kwaliteit

Landbouwleven blikt met Luc Vanoirbeek , algemeen secretaris VBT, terug op het voorbije jaar 2021. We kijken ook hoopvol vooruit naar 2022.

Leestijd : 2 min

Hoe heb je 2021 beleefd?

Het jaar 2021 voelde net als 2020 aan als een rollercoaster. We waren heel hoopvol dat de vaccins corona konden overwinnen. We voelden euforie, we kregen immers onze vrijheid terug. Dat was echter slechts tijdens de eerste helft van het jaar. In het algemeen merkte ik jammer genoeg veel bitterheid op in de maatschappij.

In de landbouwsector was dat niet anders, maar toch bleef heel het systeem draaien, ook in de veiling. Dan voel ik vooral bewondering: voor de tuinders en voor alle anderen die zich inzetten voor de sector, of ze in groenten, fruit of voor de veiling werken. Vorig jaar was er in groenten een omzetstijging van 9%, en dit jaar in november merkten we opnieuw een omzetstijging van 3% ten opzichte van vorig jaar. De omzet is, tegen onze verwachting in, toch goed.

Wat hoop je voor 2022?

We merkten al in 2021 dat de prijzen stegen. Energie wordt duurder, maar ook producten zoals verpakking en de loonkosten. Dit betekent dat wij als veiling, maar ook de tuinders, heel goed moeten letten op de kosten die gemaakt worden om rendabel te blijven. Als veilingen willen we alvast op dezelfde performante manier voortwerken.

Daarnaast willen we nog meer inzetten op kwaliteit, en dus niet zozeer op kwantiteit. Steeds meer produceren is in deze tijd vaak niet meer de oplossing. ‘Semper magis’ zou het motto moeten zijn: we moeten streven naar beter. Als veiling willen we daarom ook de dienstverlening verbeteren. Dat willen we bijvoorbeeld doen met de app ‘Care for Growing’, die operationeel zal zijn in 2022. Met deze app willen we een gemeenschap producenten verenigen, en die kunnen dan onder andere gemakkelijk in contact komen met de veiling en met elkaar.

Ten slotte willen we inzetten op communicatie naar de consument toe. Die willen we informeren over wat de veiling doet. We willen hen overtuigen dat de veiling een belangrijke schakel is in de korte keten. Corona gaf het gevoel dat via korte keten het meeste van het fruit en groente aan huis werd verkocht, terwijl dat aandeel maar 2% is. En dat terwijl 85% van de groenten via de retail op het bord van de consument belandt.

MV

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken