PFAS: geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten

Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten uit zones in Vlaanderen waar geen historische verontreiniging met PFAS is bekend.
Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig voor landbouwproducten uit zones in Vlaanderen waar geen historische verontreiniging met PFAS is bekend. - Foto: TD

Het FAVV komt tot deze conclusie na een analyse van 175 monsters van levensmiddelen afkomstig uit verschillende landbouwbedrijven in Vlaanderen. Eerder werd al dezelfde conclusie getrokken uit een analyse van landbouwproducten uit de directe omgeving van de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Tussen augustus en november 2021 heeft het FAVV stalen genomen van zowel groenten en fruit (aardappelen, bonen, bloemkolen, appelen en peren) als eieren, koemelk en vlees van kippen, varkens en runderen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. De bedoeling was om de PFAS-concentratie te onderzoeken bij deze producten die afkomstig zijn van gebieden waar geen PFAS-verontreiniging bekend is.

PFAS is de familie van erg moeilijk afbreekbare fluorverbindingen waartoe ook PFOS behoort. Uit de resultaten blijkt dat slechts bij 13 stalen PFAS is vastgesteld, zij het in een concentratie die onder de actielimieten ligt die het FAVV heeft opgesteld. Tot op heden is er namelijk nog geen Europese of Belgische norm inzake de toegelaten concentratie PFAS in voedingswaren. Omdat de limieten niet worden overschreden, zijn geen bijkomende maatregelen nodig, stelt het FAVV.

Het federaal voedselagentschap heeft zijn bevindingen overgemaakt aan de Europese Commissie en roept Europa op om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de toegelaten PFAS-waarden. Het FAVV stelt de PFAS-concentraties in voedingswaren te zullen blijven monitoren. In 2022 zal bovendien een soortgelijke monitoring worden uitgevoerd in Wallonië.

Belga

Meest recent

Meest recent