Starterscursus blijft populair

Deze jonge starters volgden in 2020 één van de Junior Classes.
Deze jonge starters volgden in 2020 één van de Junior Classes. - Foto: Groene Kring

G roene Kring is een grote steun voor vele jonge boeren. Het is niet gemakkelijk om een land- of tuinbouwbedrijf op te starten of over te nemen, en daarom zette Groene Kring door de jaren heen alles op alles om de jongeren van alle hulp te voorzien. Die hulp vertaalt zich onder meer in verschillende cursussen en de interesse daarin is de laatste jaren niet gedaald.

Opleidingen van deze tijd

Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring: “Van bij de opstart van Groene Kring was opleidingen aanbieden één van de grootste pijlers. Die opleidingen zijn steeds mee geëvolueerd met de tijd, zo stonden vroeger communicatie en buitenlandse stage nog niet hoog op de agenda. Nu focussen we ook meer op management en financieel inzicht.

Het is heel aangenaam om te zien dat jonge landbouwers in deze moeilijke tijd willen blijven groeien. Ze staan volledig achter hun bedrijf en hebben de volle overtuiging om mee te evolueren met de tijd. Onze opleidingen blijven populair, wat getuigt van hun inzet.

We zijn trots op de jonge generatie. Ondanks de moeilijkheden willen ze steeds blijven bijleren. Ons feestjaar 2021 was geen gemakkelijk jaar op het bedrijf, maar we bleven er met zijn allen voor gaan. We organiseerden onder andere een groot feest waarop we allemaal even ‘de bloemetjes buiten gezet hebben’, maar dat deden we op een bepaalde manier wel in mineur.

We zien nu ook meer dan ooit dat het belangrijk is om samen te komen en ook de positieve dingen aan te halen, want het was en is nu echt geen gemakkelijke tijd voor de landbouw. We moeten soms ook gewoon van de gezelligheid samen genieten, want ook mentaal welzijn is steeds een belangrijkere pijler geworden.”

Starterscursus

De eerste cursus is de starterscursus type A. Die kan je volgen als je denkt aan een overname of aan de opstart van een land- of tuinbouwbedrijf, nu of in de toekomst. Je kan de cursus ook volgen als je al een bedrijf hebt.

Tijdens de 100 theorie-uren in avond- of dagonderwijs krijg je de basiskennis van de landbouwwetgeving mee en ontwikkel je de eerste inzichten in financieel beheer en ondernemerschap.

Als vervolg daarop volg je de sectorspecifieke starterscursus type B. Die cursus van 60 theorie-uren is praktijkgericht. Je gaat door een boeiend programma van sectorspecifieke onderwerpen. Het aanbod van de cursussen wordt afgestemd op de deelnemers uit de type A-cursus. Zo kun je in één schooljaar de beide modules afronden.

Stage

Na de starterscursus type B doe je gedurende 20 dagen een stage van minstens 160 uur. Op je stageplaats maak je 2 stageopdrachten om je voor te bereiden op de installatieproef. Ook ter voorbereiding van de installatieproef organiseert Groene Kring 2 terugkomavonden in elke provincie. Op die avond worden alle belangrijke punten, zowel rond het schriftelijke als het mondelinge examen, nog eens op een rijtje gezet.

Installatieproef

De installatieproeven worden 2 keer per jaar in elke provincie ingericht door de Vlaamse overheid. Die proeven bestaan uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Wanneer je slaagt, krijg je het installatieattest dat aan het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) toont dat je beroepsbekwaam bent.

Buitenlandse stage

Groene Kring ondersteunt je ook als je ervaring wil opdoen in het buitenland tijdens een stage of een uitwisseling. Zowel scholieren, studenten als afgestudeerden kunnen voor een lange of korte periode meedraaien in een landbouwbedrijf.

Groene Kring werkt samen met heel wat partners in andere landen: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Ierland, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië…

Junior Classes

Als bedrijfsleider moet je op een landbouwbedrijf niet enkel hard kunnen werken, je moet ook succesvol ondernemen. Dat vraag heel wat competenties. In de Junior Classes geven vakspecialisten interactieve sessies, toegespitst op verschillende competenties die nodig zijn voor agrarisch ondernemerschap. Zo kan je lessen volgen over management, financieel inzicht en communicatie.

Praktijkcursussen

Is er een praktische handeling die je graag wat beter onder de knie zou krijgen? Groene Kring organiseert praktijkcursussen als er minstens 7 geïnteresseerden (18+ en met een land- of tuinbouwnummer) in een regio zijn. Eerder organiseerde de organisatie al praktijkcursussen over kunstmatige inseminatie, klauwverzorging, elektriciteit, metselen, lassen en motorzagen.

Bedrijfsovername

Een aantal jaar geleden richtten Groene Kring, Boerenbond, Innovatiesteunpunt, SBB en KBC het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO) op, om bedrijfsopvolging gecentraliseerd en in samenwerking op te volgen. Het kenniscentrum biedt ondersteuning met begeleide familiegesprekken tussen overlaters en overnemers, cursussen rond bedrijfsovername, voor overlaters en overnemers, en een competentieverkenner om je ondernemerskwaliteiten te screenen in 10 min.

Sanne Nuyts

Meest recent

Meest recent