Kleine mobiele slachtunits voor kippen op komst

Binnenkort zullen kwekerijen van pluimvee gebruik kunnen maken van kleine mobiele slachtunits.
Binnenkort zullen kwekerijen van pluimvee gebruik kunnen maken van kleine mobiele slachtunits. - Foto: LBL

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft al richtlijnen uitgewerkt. Daardoor kunnen mobiele slachtunits die verbonden zijn aan een erkende slachtinrichting op korte termijn opstarten. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid van regionale microslachthuizen bekeken, zei Crevits. Het doel is om per provincie enkele kleine slachthuizen op te richten, voor bijvoorbeeld schapen, geiten, herten, varkens, runderen en paarden.

Korte keten

Om de korte keten tegemoet te komen, wordt tot slot ook gedacht aan slachten op het landbouwbedrijf zelf. Dat blijkt evenwel niet evident, omdat slachten altijd moet gebeuren in een door Europa erkend slachthuis, volgens de eisen van Europa, de lidstaat en de regio. Daarbovenop is het niet eenvoudig om een omgevingsvergunning te krijgen voor een slachtinrichting.

“Ik zie dat er enige vooruitgang is, maar het gaat toch allemaal vrij traag”, vond Chris Steenwegen. Hij wacht vooral op een oplossing voor de varkensboeren die in de korte keten werken. “Er verdwijnen steeds meer slachtlijnen voor de korte keten”, zei hij. “Grote slachthuizen vinden zich niet geschikt om aparte slachtlijnen voor kleine aantallen varkens operationeel te houden. Varkenshouders moeten steeds verder rijden en dat staat toch haaks op het idee van de korte keten.” Een aantal varkenshouders neemt volgens hem intussen wel initiatief om zelf een slachtinrichting op te starten.

Belga

Meest recent

Meest recent