DjustConnect: grootste uitdaging is iedereen meetrekken in het bad

Twee jaar geleden werd IKM-NET succesvol gelanceerd op de Agridagen in Ravels, de eerste toepassing op DjustConnect. Ondertussen zijn al veel meer toepassingen beschikbaar.
Twee jaar geleden werd IKM-NET succesvol gelanceerd op de Agridagen in Ravels, de eerste toepassing op DjustConnect. Ondertussen zijn al veel meer toepassingen beschikbaar. - Foto: LV

DjustConnect is gegroeid uit een onderzoeksproject en wordt beheerd door het ILVO, samen met Boerenbond, DGZ, Arvesta, CRV en Milcobel, die de cofinanciering hebben geleverd.

ILVO is samen met deze partners aan het bekijken hoe ze dit verder kunnen zetten in een duurzaam initiatief, en dit zowel naar beheer als naar financiële mogelijkheden. De optie om dit onder te brengen in een bedrijf is 1 van de pistes die nu worden onderzocht.

Op dit moment maken al verschillende bedrijven en toepassingen binnen de melkveehouderij actief gebruik van DjustConnect om data uit te wisselen.

Alle sectoren

Op Interpom 2021 werd de eerste toepassing in aardappelen aan de telers voorgesteld. “De winnende app in de Hackaton van Digitaal Vlaanderen rond korte keten wordt door het ILVO in samenwerking met het Departement Landbouw & Visserij en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) verder ontwikkeld”, duidt Vlaams minister Hilde Crevits.

Met het ontsluiten van perceelsgegevens van het Departement Landbouw & Visserij zijn vanaf nu toepassingen in de hele agrovoedingssector mogelijk. Op die manier ondersteunt het ILVO met DjustConnect alle actoren, bedrijven én boeren, in de digitale landbouw en voeding en het slim hergebruiken van data.

Basis skills en kennis

Het is voor Vlaams minister Hilde Crevits dé grootste uitdaging om iedereen mee te krijgen in dit digitale verhaal. “Hiervoor wordt er voortdurend gewerkt om DjustConnect aan te passen zodat het nog gemakkelijker en toegankelijker wordt voor bedrijven én voor boeren.”

Er is ook nood aan digitale skills en meer kennis bij landbouwers rond hun juridische en economische rechten op data.

“Je kan DjustConnect nog zo gemakkelijk maken, een basisset aan skills en kennis blijft noodzakelijk. ILVO onderzoekt hoe het hierop verder kan inzetten met de andere partners van het project”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits.

Meer info op www.djustconnect.be.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent