Belgapom-prijzen stijgen

De prijzen stijgen deze week voor alle 3 de rassen.
De prijzen stijgen deze week voor alle 3 de rassen. - Foto: LBL

De prijs stijgt voor alle 3 de rassen met 25 euro/ton.

Met btw is de Belgapom-notering voor de 3 rassen 212 euro/ton. De marktstemming is voor alle 3 stabiel, wat betekent dat het aanbod gelijk is aan de vraag. Vorige week was de marktstemming voor Bintje nog flauw, met een groter aanbod dan vraag.

Fontane

De Belgapomprijs Fontane is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteit Fontane, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

De Belgapomprijs wordt vastgesteld door een commissie met 5 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 5 vertegenwoordigers uit de sectie handel van Belgapom.

Vrije markt en contracten

De wekelijkse Belgapomnotering voor vroege aardappelen (juli-augustus), voor Fontane, Bintje en voor Challenger (bewaarseizoen) geeft een duidelijke indicatie van de evolutie van de vrije aardappelmarkt voor de verwerking van aardappelen tot diepvriesfriet.

Daarnaast maken telers, handel en verwerking in steeds grotere mate gebruik van teeltcontracten, die een grotere stabiliteit van de grondstofprijs op het oog hebben.

De verhouding tussen beide instrumenten om aardappelen te kopen en verkopen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Beide componenten dienen in rekening gebracht te worden om de evolutie van de grondstofprijs te volgen.

Belgapom - SN

Meest recent

Meest recent