Startpagina Actueel

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw opent nieuwe jongveestal

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt opende onlangs een nieuwe jongveestal. In eerste instantie biedt het de kans om zeer nauwkeurige data te verzamelen van jonge dieren. Door de individuele dieropvolging in de melkrobot kan vervolgens de impact van bepaalde managementmaatregelen bij jonge dieren op hun productieniveau als melkkoe worden bepaald.

Leestijd : 3 min

Het voornaamste doel van de nieuwe jongveestal is om het jongvee optimaal te kunnen opvolgen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld wat betreft groei en voederopname. Doordat het jongvee in verschillende kleine groepen staat, is het gemakkelijker om de dieren individueel in het oog te houden. De cijfers die het kalf op jonge leeftijd behaalt, worden dan vergeleken met de prestaties van het dier op latere leeftijd. De stal heeft een aparte kalverafdeling voor de allerjongste kalveren, die mechanisch geventileerd wordt.

Hoge melkproductie als doel

De nieuwe stal zal dus kennis verschaffen om jonge dieren optimaal te kunnen laten groeien tot een succesvolle en hoogproductieve melkkoe. Dat is erg belangrijk, want de opfok van kalf tot melkkoe duurt gemiddeld 2 jaar. Een verhoogde efficiëntie daarvan kan dus een grote impact hebben op bedrijfsniveau. Bovendien kan een goede opfok ook de langleefbaarheid van de koeien verhogen.

Recent mocht het bedrijf ook haar eerste ‘100.000 l koe’ verwelkomen. Die koe is 13 jaar oud en onlangs werd haar tiende kalf op de wereld gezet. De dataverzameling bij het jongvee moet bijdragen aan het verhogen van het aandeel koeien die lange periode productief blijven. Dat draagt bij aan de economische rendabiliteit van een melkveebedrijf en kan ook mee zorgen voor een grotere genetische vooruitgang.

Onderwijskansen

Door de ligging van het proefbedrijf naast het Biotechnicum, biedt de bouw van de stal ook kansen op het vlak van onderwijs aan de leerlingen. De leerlingen van de landbouwrichtingen zullen praktijklessen kunnen volgen in deze nieuwe stal en op die manier de laatste nieuwigheden op het vlak van onderzoek en innovatie kunnen meekrijgen. Op deze manier wordt ook de toekomstige generatie van landbouwers en werknemers in de sector klaargestoomd om ons in de toekomst van een duurzame voedselproductie te blijven voorzien.

De ligging van deze stal in het centrum van Bocholt is bovendien een extra troef. Nergens in Vlaanderen ligt de veehouderij zo dicht bij de mensen. Op deze manier willen we de burgers ook bewust blijven maken van hoe hun voedsel geproduceerd wordt en van hoe een duurzame veehouderij zijn plaats heeft binnen de Vlaamse voedselketen. We zijn ook bijzonder verheugd dat het proefcentrum en de school reeds decennialang een draagvlak en appreciatie mag ondervinden van de Bocholtse leefgemeenschap.

Samenwerking Biotechnicum – PVL

De bedrijfsgebouwen van PVL liggen op de site van het Biotechnicum. Dat maakt een mooie samenwerking mogelijk. “Het is voor de leerlingen van het Biotechnicum belangrijk dat zij hun praktijk en stage kunnen lopen op een modern uitgerust landbouwbedrijf waar zij tevens kennis kunnen maken met onderzoek en voorlichting. Weten welk onderzoek gedaan wordt en hoe proeven uitgevoerd worden, is een meerwaarde voor hun opleiding en vorming”, duidt Harry Broekx, voorzitter van het Biotechnicum.

Delen van investeringen

Voor PVL is het een meerwaarde dat bepaalde investeringen gedeeld kunnen worden met de school, bijvoorbeeld het project van de schoffelmachine. “Leerlingen van de derde graad Landbouw hebben de machine gemonteerd en die kan door de mensen van PVL gebruikt worden in het onderzoek naar het reduceren van bestrijdingsmiddelen in landbouwteelten. Dit schooljaar staat de montage van een diepwoeler op het programma, een machine die dient om proeven op bodemstructuur te kunnen uitvoeren”, vertelt Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en tevens voorzitter van PVL.

“Daarom dat ook deze jongveestal zo belangrijk is, zowel voor PVL als voor de school. Zo is het voor de leerlingen nu mogelijk om kennis te maken met de nieuwe richtlijnen van huisvesting jongvee, zowel naar het dierenwelzijn als naar de productiviteit en rendabiliteit van jongvee.”

De investering in de jongveestal bedraagt om en bij de 315.000 euro en moet plaats bieden aan 55 stuks jongvee en 5 droogstaande koeien. In totaal is er een vergunning voor 23 runderen jonger dan een jaar, 32 runderen tussen 1 en 2 jaar en 70 melkkoeien. PVL betaalt de volledige stal, maar wel met een financiële ondersteuning van 103.000 euro uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Provincie Limburg – Sanne Nuyts

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken