Startpagina Akkerbouw

VITO wil meer dan ooit partner zijn van de landbouwer

Het digitale kan men bijna niet meer wegdenken uit het dagelijkse leven, ook niet bij dat van de landbouwer. Er wordt duchtig gebruik gemaakt van satelliet- en dronebeelden, en er zijn diverse apps op de markt. VITO Remote Sensing wil een cruciale rol spelen door data te verschaffen, en door op basis hiervan advies te formuleren.

Leestijd : 4 min

CurieuzeNeuzen is een project dat voor de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) past in een groter geheel. “CurieuzeNeuzen is dus geen hoofddoel, het is één van de bronnen om meer data te krijgen”, aldus Bart Deronde. De VITO focust echter niet enkel op aardappel. Er wordt gemonitord op alle bekende akkergewassen, maar ook op groenten en fruit. “Eigenlijk is het allemaal begonnen met akkergewassen uit de gematigde streken. Momenteel voeren we een groot project uit in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, het WorldCereal project. Met dit project brengen we wereldwijd de verschillende graangewassen in kaart.”

Deronde geeft mee dat er in het algemeen wel voldoende satellietbeelden zijn, maar dat er nog meer in situ data nodig is om de modellen te optimaliseren. Zo is het belangrijk dat er data verzameld worden in velden met teelten, maar ook bij velden die braak liggen. Zo wordt het model steeds beter getraind om gewassen te herkennen, maar ook naakte bodem.

Op alle niveaus noden linken aan technologie

VITO Remote Sensing biedt diensten aan ter ondersteuning van de landbouw op 4 niveaus: op wereldschaal, op veldniveau, op niveau van kleine testplots, tot op het niveau van individuele planten. VITO-landbouwcoördinator Laurent Tits: “Zo proberen we info aan boeren en adviesorganen te geven om hen technisch te ondersteunen, maar ook aan zaadproductiebedrijven of verzekeraars. We leveren data wereldwijd, zelfs aan de VS”, aldus Tits.

“We kunnen zeggen welke technologie het beste is en zo een oplossing uitwerken om een opvolgingstool te maken”
“We kunnen zeggen welke technologie het beste is en zo een oplossing uitwerken om een opvolgingstool te maken” - Foto: VITO

VITO probeert de vertaalslag te maken tussen de noden of vragen in de landbouw en de technologieën die beschikbaar zijn om die kennis te vergaren. “We kunnen zeggen welke technologie het beste is en zo een oplossing uitwerken om een opvolgingstool te maken”, geeft hij nog mee.

Van op de grond tot in de lucht

Geen enkele technologie is het VITO vreemd. In het veld komen de robots op, maar ook sensortechnologie op tractoren wordt gebruikt. “Dat gebruiken we bijvoorbeeld om het aantal stukken fruit in de boomgaard te tellen. We kunnen in boomgaarden monitoren van bloei tot oogst, en hebben hiervoor een samenwerking met pcfruit.”

Drones worden ook meer en meer ingezet, om bijvoorbeeld de opkomst in kaart te brengen, of de karakteristieken te bepalen van nieuwe variëteiten. Drones worden ook gebruikt om aan ziektedetectie te doen.

Bij satellieten ligt dan weer de focus op het zo goed en frequent mogelijk in kaart brengen van wat er op een veld gebeurt. “De vraag is hier enorm hoog, zowel van boeren, als van de verzekeringen, als van de voedselverwerkende industrie, de zaadveredelaars... We kunnen met satellieten de ontwikkeling van het gewas schatten, maar ook bijvoorbeeld de biomassa.” Zowel optische als radarsatellieten worden ingezet om dagelijks de velden te observeren. De optische satellieten kunnen echter enkel waardevolle data bieden wanneer er geen wolken zijn. VITO ontwikkelde daarom CropSAR, een monitoring-techniek die optische beelden en radarbeelden combineert om door de wolken heen te kijken en om zo meer frequent gegevens aan te leveren.

WatchITgrow en mapEO

VITO stelt 2 diensten ter beschikking van de landbouwer voor de opvolging van gewassen: de platformen WatchITgrow en MapEO.

WatchITgrow is ondertussen wel bekend onder landbouwers. Het is een online informatieplatform dat landbouwers bijstaat om hun percelen vlot en efficiënt te kunnen opvolgen. “WatchITgrow gebruikt verschillende databronnen, waaronder satellietbeelden, weersgegevens, bodemdata, IoT en gebruikersdata, om informatie te kunnen genereren over onder andere de groei en gezondheid van de gewassen, om taakkaarten aan te maken en nog veel meer.” Toch wordt nog duchtig aan het platform gewerkt. Tits geeft aan dat de VITO er een heus data-integratieplatform van wil maken voor de boeren. “Meer en meer maken we de connectie met andere instellingen en bedrijven die met data werken, zoals het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), maar ook machinebouwers. Op die manier kunnen er makkelijker data worden uitgewisseld.”

MapEO is een drone gebaseerd platform en verwerkt data tot op centimeterniveau in het veld. Voor een landbouwer is dit een zware investering. VITO neemt het technische stuk uit handen: ze regelen vluchten, de beeldverwerking, en vertalen datvnaar info en advies. Tits: “De landbouwer kan zo info vragen over de opkomst, de hoogte van het gewas, het aantal aren… en kan de periode van interesse aanduiden. Dan wordt er automatisch contact gemaakt met droneproviders, die de drone doen uitvliegen en de informatie verzamelen. De gebruikers kunnen nadien in het veld kijken of de data kloppen met de info in het veld. Zo kan men de modellen continu trainen om steeds verfijnder te werk te gaan. Op die manier ontstaat er ook een interessante interactie tussen de gebruiker en de VITO.”

Wereldwijde monitoring

VITO doet ten slotte aan wereldwijde monitoring. Tits geeft aan dat 80% van de activiteiten in het buitenland gebeurt. “Reeds 20 jaar geleden startten wij met globale landbouw opvolging. Zo levert VITO aan nomadische herders in de Sahel informatie over water- en grasbeschikbaarheid voor hun koeien. Een ander voorbeeld is dat VITO de Food and Agriculture Organization (FAO) helpt om de productiviteit in Afrika in kaart te brengen, en het waterverbruik. Zo berekenen we hoeveel water er per ton voedsel nodig is, en kunnen we de irrigatie efficiënter maken.

Tot slot gaat dit ook verder dan landbouw monitoring, bijvoorbeeld, om oliegewassen te telen wordt er vaak regenwoud gekapt. Door de oliegewassen in kaart te brengen kunnen we aan impactanalyse doen.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken