Vlaams GLB is ondermaats

Minister Demir wil kijken waar het Vlaams Strategisch Plan kan worden bijgestuurd  of aangescherpt.
Minister Demir wil kijken waar het Vlaams Strategisch Plan kan worden bijgestuurd of aangescherpt. - Foto: AV

De Europese Commissie gaf recent advies over het ontwerp van de Vlaamse versie van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB start op 1 januari van volgend jaar. Het is de bedoeling dat het Strategisch Plan geldt voor 5 jaar, tot 2027. Vlaanderen ontvangt uit het Europese budget 229 miljoen per jaar voor directe steun (pijler 1). Voor plattelandsontwikkeling (pijler 2) krijgt Vlaanderen 43 miljoen Europese middelen ter beschikking. Dat bedrag wordt nog aangevuld met Vlaamse cofinanciering.

Vernietigend

Schauvliege verwijst naar het ontwerp voor het Strategisch Plan en naar het milieueffectenrapport (MER) dat is opgesteld over dit ontwerpplan. Volgens Schauvliege is de Europese Commissie (EC) vernietigend voor het Vlaamse GLB. “En eerder had de milieu- en natuurraad van Vlaanderen (Mina-raad) al opmerkingen geformuleerd. Enkele Europese natuurverenigingen drukten ook al hun ontgoocheling uit over de ingediende regionale plannen. Vlaamse inspanningen werden door de Vlaamse natuurverenigingen ondermaats genoemd.”

Schauvliege benadrukt dat de manier waarop Vlaanderen het GLB invult, bepalend is voor het biodiversiteitsbeleid. Dat is ook de mening van minister Demir.

Europese doelstellingen

Minister Demir bevestigt dat het plan volgens de EC niet voldoet aan de verwachtingen, zeker niet wat betreft de bijdragen aan een reeks van gezamenlijke Europese doelstellingen, zoals de Green Deal, de biodiversiteitsstrategie en de Farm-to-Fork-strategie. Demir zegt dat ze graag in gesprek wil gaan met Vlaams landbouwminister Brouns. Ze wil kijken waar het Vlaams Strategisch Plan kan worden bijgestuurd of aangescherpt.

De crisis in Oekraïne heeft de kwetsbaarheid van onze voedselproductieketens blootgelegd. Minister Demir blijft ervan overtuigd dat het GLB de mogelijkheden biedt om een goede voedselproductie, een degelijk inkomen voor de landbouwers en een positieve omslag voor de omgevingskwaliteit, de waterproblematiek en de biodiversiteit te bereiken. Volgens haar ontbreken in het Vlaamse plan concrete arrangementen. Het GLB behoort tot de bevoegdheid van de minister van Landbouw, maar minister Demir zegt bereid te zijn om van- uit haar bevoegdheid mee haar schouders onder het GLB te zetten.

Fons Jacobs

Meest recent

Meest recent