Startpagina Actueel

Landbouworganisaties hekelen Vlaams waterbeleid

Bij het nemen van maatregelen om het watertekort aan te pakken, moet de overheid zorgen dat de strategische voedselproductie niet in het gedrang komt. De landbouworganisaties Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) laken het uitblijven van diepergaande droogtemaatregelen, vooral inzake niet-essentieel watergebruik. In Vlaanderen is er nood aan een solide waterbeleid, maar niet ten koste van de boer of de voedselproductie.

Leestijd : 2 min

De land- en tuinbouwsector zorgt voor ons levensnoodzakelijk voedsel en werkt hierbij met levende planten en dieren. Zelf een tijdelijke onderbreking in watervoorziening kan desastreuze gevolgen hebben of een volledige jaaroogst in rook doen opgaan. “De land- en tuinbouwsector deed in de voorbije jaren heel wat inspanningen rond wateropvang, aangepaste teelten en waterbesparende technieken. Land- en tuinbouw kan ook effectief zorgen voor een deel van de oplossing.”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Toch stellen zich nog heel wat uitdagingen rond bijvoorbeeld vergunningen voor waterbuffering, partnerschappen en investeringen rond onderzoek en ontwikkeling.”

Niet-essentieel watergebruik

Het is belangrijk dat ook het beleid hier samen met de sector op inzet om de Vlaams landbouw nog klimaatrobuuster te maken. Iedereen en alle sectoren zullen inspanningen moeten leveren om watergebruik te verminderen tijdens een periode van extreme droogte. Maar dat vandaag verregaandere maatregelen om niet-essentieel watergebruik (besproeien van (sport-)gazons, wagens wassen, zwembaden vullen,….) te verminderen nog niet aan de orde zijn vinden we teleurstellend, klinkt het bij beide landbouworganisaties. Zeker, maar niet uitsluitend, voor heel wat groentenpercelen en jong aangeplante gewassen is het noodzakelijk dat er voldoende water kan blijven gegeven worden, zoniet gaan die teelten volledig verloren.

Njet

“Land -en tuinbouwers willen irrigeren om den brode, maar krijgen meestal een “njet” als antwoord. Pretgazons en golfterreinen besproeien? “Mag nog altijd” zegt de droogtecommissie. Ik krijg dat niet meer uitgelegd aan de boeren en tuinders.”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

Boerenbond en ABS

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken