Startpagina Actueel

Eind september uitbetaling Europese en Vlaamse crisissteun

De afgelopen maanden waren voor de Europese land- en tuinbouw niet de gemakkelijkste. De prijzen van zaden, meststoffen en veevoeders stegen aanzienlijk, maar ook de energieprijzen gingen door het dak. Daarom trokken de Europese Unie en Vlaanderen zo’n 11 miljoen euro steun uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Leestijd : 1 min

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de steun eind september automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht op hebben. Als landbouwer moet u dus zelf geen aanvraag doen voor de crisissteun.

Wie heeft recht op de crisissteun?

De land- en tuinbouwers in de sectoren hardfruit, vollegrondsgroenten, serreteelt, varkens, pluimvee en (melk)geiten die inspanningen leveren op het vlak van circulaire economie, nutriëntenbeheer, efficiënt gebruik van grondstoffen, en milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden.

De landbouwers die in 2022 areaalgebonden maatregelen, dus bepaalde pre-ecoregelingen, toepassen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Het gaat om de pre-ecoregelingen: inzaai van eiwitteelten, precisielandbouw via automatisch gps-aansturing of automatisch RTK-gps aansturing of het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan.

Deze pre-ecoregelingen moeten zijn aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022.Om de administratieve last voor de land- en tuinbouwers te beperken, zal het Departement Landbouw en Visserij zelf nagaan of u al dan niet aan de voorwaarden van de crisissteun voldoet. Indien u recht hebt op de crisissteun, zal het departement deze eind september uitbetalen. Heeft u vragen over deze crisissteun? Contacteer dan uw buitendienst.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken