Eind september uitbetaling Europese en Vlaamse crisissteun

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de steun eind september automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht op hebben.
Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de steun eind september automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht op hebben. - Foto: SN

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt de steun eind september automatisch uit aan alle land- en tuinbouwers die er recht op hebben. Als landbouwer moet u dus zelf geen aanvraag doen voor de crisissteun.

Wie heeft recht op de crisissteun?

De land- en tuinbouwers in de sectoren hardfruit, vollegrondsgroenten, serreteelt, varkens, pluimvee en (melk)geiten die inspanningen leveren op het vlak van circulaire economie, nutriëntenbeheer, efficiënt gebruik van grondstoffen, en milieu- en klimaatvriendelijke productiemethoden.

De landbouwers die in 2022 areaalgebonden maatregelen, dus bepaalde pre-ecoregelingen, toepassen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit. Het gaat om de pre-ecoregelingen: inzaai van eiwitteelten, precisielandbouw via automatisch gps-aansturing of automatisch RTK-gps aansturing of het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan.

Deze pre-ecoregelingen moeten zijn aangevraagd via de verzamelaanvraag 2022.Om de administratieve last voor de land- en tuinbouwers te beperken, zal het Departement Landbouw en Visserij zelf nagaan of u al dan niet aan de voorwaarden van de crisissteun voldoet. Indien u recht hebt op de crisissteun, zal het departement deze eind september uitbetalen. Heeft u vragen over deze crisissteun? Contacteer dan uw buitendienst.

Departement Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent