Startpagina Actueel

“Nu geen pesticidenreductie instellen”

De Europese landbouwraad vergaderde deze week over voedselzekerheid, pesticidenreductie en emissies. Er wordt zowel gepleit om de op geplande strengere normen gewoon in te voeren als om ze uit te stellen.

Leestijd : 2 min

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) schaart zich volledig achter voedselzekerheid en voedselbetaalbaarheid als prioriteit nummer één onder het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie. “Dit moet echter meer zijn dan een puntje tussen de andere op de vergaderagenda. Ik verwacht dat dit de rode draad vormt in de beslissingen over andere stukken wetgeving de komende maanden. In eerste instantie denk ik aan het voorstel over pesticidenreductie.”

“Vorige week keurde het Europese Parlement een resolutie goed die duidelijk stelt dat we nu geen nieuwe Europese wetgeving kunnen voorstellen die de voedselzekerheid in gevaar brengt of dreigt te brengen. Daaronder valt voor mij het voorstel over verdere pesticidenreductie”, stelt Vandenkendelaere.

“Als we voedselzekerheid en betaalbaarheid cruciaal vinden, dan is de vraag van lidstaten naar een nieuwe impactanalyse die rekening houdt met de aanslepende oorlog in Oekraïne meer dan terecht. Meer zelfs, het zou getuigen van weinig realiteitszin mochten we dit nu op de boeren loslaten”, zegt het Europese parlementslid.

Emissies

Hetzelfde geldt volgens Vandenkendelaere voor het voorstel van de Europese Commissie inzake industriële emissies. “Hier zijn extra kosten aan verbonden voor landbouwers om te voldoen aan de best beschikbare technieken. De focus die ik te veel mis momenteel in het voorstel van de Europese Commissie is het besef dat boeren gekneld zitten tussen enerzijds ontzettend hoge inputprijzen voor hun energie, kunstmest en voeders en anderzijds een druk om de voedingsprijzen in de winkel niet de hoogte in te jagen voor de consument. Dit zorgt ervoor dat de marges voor boeren flinterdun zijn of in bepaalde sectoren zelfs onbestaande. Proportionaliteit en noodzakelijkheid zijn geboden in een periode waarin voedselprijzen sterk onder druk komen en het water aan de lippen van onze landbouwers staat.”

Vandenkendelaere staat overigens niet alleen met zijn verzet tegen de geplande pesticidenreductie. Vooral in Oost-Europese landen zijn ze weinig opgezet met de plannen van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren ten opzichte van het verbruik in 2016.

Om de doelstelling van de halvering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen te halen, moet overgestapt worden op alternatieven die minder schadelijk zijn, maar ook duurder. Dat komt bovenop de al gestegen kosten voor energie en kunstmest en zou gepaard gaan met productiviteitsverlies.

Farm to Fork

De ambitie inzake pesticidenreductie past in de Farm-to-Forkstrategie van de Europese Commissie, het onderdeel van de Green Deal dat de Europese landbouw de komende jaren moet vergroenen. De Europese Commissie heeft haar voorstel al eens uitgesteld, uit vrees voor stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken