Startpagina Actueel

Ventilus wordt extra gecheckt door Duitse professor

Tegen vrijdag 4 november e.k. hoopt Vlaams minister van energie Zuhal Demir een ‘extra check’ in het Ventilus-dossier te krijgen. De Vlaamse regering gaat akkoord met een bijkomend onderzoek of de Ventilus-lijn dan eventueel toch ondergronds kan aangelegd worden. De regering omschrijft dit nieuwe onderzoek echter vooral als een ‘dubbelcheck’.

Leestijd : 3 min

De Vlaamse regering onderzoekt al jarenlang of de Ventilus-lijn al dan niet onder- of bovengronds moet komen. Deze lijn is nodig om de stroom van windparken op zee naar land te brengen.

Verscheidene actiegroepen en de West-Vlaamse burgemeesters die deze hoogspanningslijn langs hun gemeenten zien voorbijkomen, drongen aan op een bijkomend onderzoek naar de aanlegmogelijkheden.

Onmogelijk en duur?

Eerdere rapporten zeggen al langer dat het aanleggen van een ondergrondse lijn op gelijkstroom niet alleen zo goed als onmogelijk, maar bovendien zeer duur is.

De Vlaamse regering gaat nu toch in op een suggestie van de West-Vlaamse burgemeesters om de Duitse professor Dirk Westerman extra te laten onderzoeken of een ondergrondse verbinding tot de mogelijkheden behoort. Westerman is professor aan de Technische Universiteit van Ilmenau. Hij geniet faam als specialist in ondergrondse hoogspanningslijnen in gelijkstroom.

Hij zal het eindrapport van de intendant en vooral de technologiekeuze nog eens goed bekijken.

Volgens Vlaams energieminister Zuhal Demir (N-VA) zal professor Westerman tegen de vrijdag na Allerheiligen zijn bevindingen van wat de minister als een ‘dubbelcheck’ omschrijft, verduidelijken.

Ze maakt zich sterk dat de betrokken burgemeesters zich bij het besluit van de professor zullen neerleggen. Het is volgens de minister belangrijk dat men niet gaat twijfelen aan de kennis van professoren en wetenschappers.

Cd&v maakt voorbehoud

Of ook de partners binnen de Vlaamse Regering eensgezind zullen reageren op de conclusies van de Duitse wetenschapper, is nog maar de vraag. Cd&v-parlementslid, voorzitter van de commissie landbouw in het Vlaams Parlement en burgemeester Bart Dochy van de West-Vlaamse gemeente Ledegem, maakt nog voorbehoud. Hij zegt dat hij ervan uit gaat dat professor Westerman eerlijk en transparant te werk zal gaan. Volgens Dochy kan het extra onderzoek echter slechts geloofwaardig zijn als de burger- en ondernemersplatformen erbij betrokken worden.

Dochy waarschuwt: “Als er geen geloofwaardig resultaat uit de bus komt, stelt Ventilus zich bloot aan procedures.”

Bart Dochy stoort zich aan diegenen die ervan uitgaan dat de beslissing al zou gevallen zijn dat het per definitie een bovengronds tracé wordt en dat het ondergrondse onmogelijk zou zijn. Hij zegt dat het rapport van de intendant een ondergrondse gelijkstroomverbinding helemaal niet uitsluit.

Technische vragen

Op de parlementaire commissiebijeenkomst deelde minister Demir nog mee dat het team van de intendant ook een aantal technische vragen kreeg voorgelegd rond de verdere uitwerking van het afwegingskader bij magnetische velden. Die antwoorden worden tegen 7 oktober verwacht.

Wat de stralingsnormen aangaat, belooft de minister naar een platform te gaan, zodat het transparant is voor iedereen die in de buurt woont van hoogspanningskabels.

De aangekondigde volgende stap in het Ventilus-dossier is de scopingnota in november, zodat de discussie rond de technologiekeuze kan worden afgerond. De scopingnota geeft de totale scope van het onderzoeksgebied voor het tracé weer. Met de resultaten van het werk van professor Westerman en het team van de intendant kan vervolgens een keuze worden gemaakt uit de verschillende tracés.

Fons Jacobs

Lees ook in Actueel

Landbouw- en milieuorganisaties voeren actie tegen Europese ggo-wetgeving in Brussel

Actueel Op het Luxemburgplein in Brussel hebben een veertigtal mensen van verschillende landbouw- en milieuorganisaties actie gevoerd tegen een Europees voorstel tot nieuwe ggo-richtlijn. Ze vrezen dat een deregulering van ggo's (genetisch gemodificeerde organismes) zal resulteren in het aan banden leggen van de keuzevrijheid voor boeren en consumenten om ggo-vrije voeding te produceren en consumeren.
Meer artikelen bekijken