Startpagina Actueel

Boerenbond ondertekent Vlaams charter Landschapsbeheer

Voor Boerenbond en Landelijke Gilden is een goed beheer van de open ruimte in Vlaanderen altijd een prioriteit geweest. Daarom werd op 20 oktober – de Internationale dag van het landschap – het Vlaams charter landschapsbeheer ondertekend. “We geloven dat door samenwerking en overleg sterke, goed beheerde landschappen kunnen ontstaan die ook voldoende ondernemersruimte voor land- en tuinbouwers bieden. Zo zorgen we ook in de toekomst voor het platteland én voor onze landbouwers.”

Leestijd : 2 min

Boeren en tuinders beheren 51% van de open ruimte in Vlaanderen en zijn daarmee belangrijke landschapsbouwers in het landelijk gebied. Landbouw en het landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom cruciaal dat er voldoende middelen en instrumenten bestaan om onze landschappen te onderhouden.

“Samen met onze leden en partners leveren we al een heel pak inspanningen, onder meer middels innovatie, technische ontwikkelingen en verschillende partnerschappen om de kwaliteit van het landschap te verbeteren.”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Samen kunnen we de omgeving waarin onze boeren werken versterken. Zo kunnen boeren op hun beurt ook voor toekomstige generaties duurzaam en gezond voedsel blijven produceren. Daarom hebben wij vandaag ook het Vlaams Charter Landschapsbeheer ondertekend.”

Goed houtkantenbeheer

Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld houtkantenbeheer – een van de vele diensten die landbouwers in Vlaanderen verlenen. Samen met onze partner Boerennatuur Vlaanderen wordt er in 17 agrobeheergroepen werk gemaakt van het beheer van kleine landshapselementen en holle wegen. Zo wordt er in totaal 72 km houtkanten en bosranden beheerd door landbouwers.

Niet alleen produceren, planten en/of onderhouden zij hagen en houtkanten. Zij zorgen ook voor een meerwaarde. Verwerkte houthaksels worden bijvoorbeeld door landbouwers gebruikt als compost en bodemverbeteraar. Houtsnippers worden bijvoorbeeld ondergewerkt in landbouwgrond om de koolstofopname in de bodem te verhogen. Daarnaast zetten landbouwers zich via het instrument van beheerovereenkomsten vrijwillig in om de biodiversiteit van het agrarisch gebied te verhogen, op meer dan 12.000ha in het Vlaamse landschap.

Nog wel wat uitdagingen

“We weten ook dat er nog heel wat uitdagingen én kansen zijn op het Vlaams platteland. Uitdagingen waar we als Boerenbond en als sector onze verantwoordelijkheid voor moeten en willen opnemen. We zullen moeten samenwerken en overleggen met elkaar om deze uitdagingen het hoofd te bieden en om oplossingen te zoeken. Wel mogen we daarbij de boer en de haalbaarheid op de bedrijven niet uit het oog verliezen”, stelt voorzitter Ceyssens.

“We kijken er dan ook uit om de geformuleerde doelstellingen in het houtkantenplan samen met alle belanghebbenden aan te pakken. Zoals het vandaag getekende charter stelt: in overleg en met respect voor de belangen van alle gebruikers van de open ruimte.”

Boerenbond

Lees ook in Actueel

Open VLD wil bedrijven op 'rode lijst' nog kans geven op doorstart

Actueel Als het van Open VLD afhangt, moeten de bedrijven die op de veelbesproken 'rode lijst' staan in het stikstofdossier een soort Best and Final Offer (BAFO) krijgen waarbij ze ofwel kunnen kiezen voor een sluiting, ofwel voor een doorstart door reconversie. Zo zouden betrokken boeren de overstap kunnen maken naar natuurbeheer of akkerbouw. Dat heeft Belga maandag vernomen.
Meer artikelen bekijken