Startpagina Actueel

Vlaanderen raakt niet op koers om klimaatdoelstelling te halen

Vorig jaar rapporteerde Vlaanderen 72 megaton broeikasgassen aan de Europese Commissie, of een stijging met 4%. In het huidige tempo halen we de doelstelling tegen 2030 niet. Dat schrijft De Standaard maandag.

Leestijd : 2 min

Na het coronajaar van 2020 schoot de Vlaamse broeikasgasuitstoot opnieuw omhoog: we stootten een geschatte 72 megaton uit, ten opzichte van 69 megaton in 2020. Dat zou een stijging met 4% betekenen. In 2020 had de Vlaamse Milieumaatschappij nog een daling van zo'n 9% genoteerd. Het gedeelte van de uitstoot van broeikasgassen dat niet valt onder het emissiehandelsysteem (ETS), en afkomstig is van kleinere bedrijven, de transportsector, landbouw, afvalverwerking en de verwarming van gebouwen en woningen, steeg met zo'n 6%. Vlaanderen hanteert een eigen klimaatbeleid dat dit gedeelte van de gassen moet verminderen.

"Niet op koers"

Sinds 2005 hebben we zo'n 4,5 megaton minder uitgestoten. Daarmee zitten we niet op koers om tegen 2030, de deadline die de Europese Commissie heeft vastgelegd, 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Mits een lineaire afname, hadden we al 12 megaton minder moeten produceren. Ook deze regering zit niet op het pad van een daling met 40%.

"Het is duidelijk dat klimaatbeleid geen prioriteit is van deze Vlaamse regering", reageert Jos D'Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement. Volgens hem is het tegen de achtergrond van de berichten over de overstromingen van vorig jaar, de droogte en de bosbranden "onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering zo stiefmoederlijk blijft omgaan met klimaatbeleid". "Publieke investeringen in isolatie, hernieuwbare energie en openbaar vervoer zijn nochtans niet alleen goed voor het klimaat, maar kunnen ook de facturen van de mensen drastisch doen dalen", aldus D'Haese.

Vertekend beeld door corona

In een reactie onderstreept minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) dat de uitstoot sinds het begin van deze bestuursperiode wel degelijk gedaald is. "2020 was door corona echter een hoogst uitzonderlijk jaar met een economie die plat lag en een verbod op niet-essentiële verplaatsingen die een uitzonderlijk laag resultaat met zich meebrachten. In 2021 hernam de economie en zie je in de cijfers een normalisering. Niettemin zijn vorig jaar ambitieuze maatregelen genomen die de komende jaren het resultaat verder moeten verbeteren."

Maatregelen

Het kabinet van Demir benadrukt verder dat de Vlaamse regering als eerste een renovatieplicht invoert, inzet op op de elektrificatie van voertuigen en dat "fossiel ongezien snel uitgefaseerd wordt". "Vlaanderen is bovendien het enige gewest dat de energiebesparingsdoelen behaalt", klinkt het nog.

Belga

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken