‘Belgische leveranciers willen lidmaatschap FrieslandCampina’

FrieslandCampina vertrouwt op ruim 400 Belgische leveranciers, maar gunt ze vooralsnog geen lidmaatschap.
FrieslandCampina vertrouwt op ruim 400 Belgische leveranciers, maar gunt ze vooralsnog geen lidmaatschap. - RFC

Dairycam groepeert in ons land de Belgische leveranciers die melk leveren aan FrieslandCampina België. Landbouwleven sprak met melkveehouder Hans De Ruyter uit Stalhille, die voorzitter van Dairycam is.

Wat zijn de plannen van FrieslandCampina met ons land?

“Wij weten het ook niet. We weten dat ze melk te veel hebben en dat ze met iets bezig zijn, maar we weten nog niet wat. Wat wel zeker is dat ze de Belgische productie willen afstemmen op de Belgische vraag.”

Hoe is de sfeer onder de Dairycam-leden?

Er is heel veel onrust, ook op onze recente algemede vergadering. Vanuit FrieslandCampina is er wel het besluit genomen om meer in te zetten op weidemelk. Fieldmensen hebben de leveraars daar ook van op de hoogte gebracht. Vraag is hoeveel weidemelk ze nodig hebben.

Wat kan Dairycam voor zijn leden betekenen?

Ons eerste streefdoel is dat Belgische melkveehouders evenveel zouden ontvangen voor hun melk dan Nederlandse. Die garantieprijs is momenteel haalbaar voor de melkveehouders die weidemelk toepassen en AA-kwaliteit halen. Naar die AA-kwaliteit blijkt bij afnemers in ons land momenteel zelfs nog een grotere vraag dan naar weidemelk, maar de vraag naar weidemelk kan ook snel toenemen.

En het tweede streefdoel?

We willen ernaar streven dat Belgische leveraars ook lid van de Nederlandse coöperatie zouden mogen worden. Tegen van het einde van het jaar zou daarover in Nederland een beslissing genomen worden, maar hoe het nu daarmee zit, weet ik niet. Ook vanuit de leveraarszijde zou daar nu misschien minder animo voor kunnen zijn. Wie recent een nieuwe stal gezet heeft, zit niet te wachten op groeibeperkingen.

Wanneer het fabrieksquotum overschreden wordt, dan moet er een korting van 10cent per liter terug naar RFC. Wanneer op dat moment de markt eigenlijk naar meer melk vraagt is het toch maar zuur om niet op volle toeren te mogen leveren.

Wat verwacht u voor de nabije toekomst?

Ik denk dat FrieslandCampina eerst gaat bepalen hoeveel Belgische melk ze nog willen, welke kwaliteit en eisen ze voor die melk willen en dat ze op basis daarvan gaan bepalen met welke leveranciers ze nog verder willen.

Onzekerheid troef?

Ja, er zijn nu melkveehouders die zich nu reppen om tegen halfweg juni in orde te kunnen zijn met de normen voor beweiding. Maar wil FrieslandCampina nog wel alle omschakelende leveranciers erbij ? Er moet gewoon snel duidelijkheid komen. Het eenvoudigste zou zijn dat ze duidelijk maken met wie ze doorwillen en dat ze die opnemen in de coöperatie.

RFC gaat altijd voor een duurzame relatieopbouw met de Belgische leveranciers, maar als na 3 jaar PO DAIRYCAM het aantal leveraars terug valt tot onder de 400 leveranciers van de oorspronkelijke 940, dan mogen daar vraagtekens bij geplaatst worden.

IDC

Meest recent

Meest recent