Prijzen landbouwgrond bekend

Prijzen landbouwgrond bekend

Dat blijkt uit de publicatie van de eerste notarisbarometer over landbouwgronden in ons land. De eerste publicatie werd bekendgemaakt naar aanleiding van de Beurs van Libramont (27 tot 30 juli).

Grote spreiding in Vlaanderen

De gemiddelde prijs van een landbouwgrond varieert sterk naargelang de regio of de provincie waar deze gelegen is. In Vlaanderen kost landbouwgrond in het eerste semester van 2018 gemiddeld het meest: tussen 37.000 EUR/hectare in Vlaams-Brabant tot 64.000 EUR/hectare in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.

Grote gronden in Wallonië

In Wallonië ligt de gemiddelde prijs per hectare opvallend lager: deze varieert er tussen 27.000 EUR/hectare (provincie Luxemburg) en 39.000 EUR/hectare (Waals-Brabant). Het is wel zo dat de gemiddelde prijs naar boven wordt getrokken door de prijzen van landbouwgronden die in de toekomst een andere bestemming zullen krijgen.

Landbouwgronden zijn gemiddeld het grootst in Wallonië: een perceel is er gemiddeld groter dan 1 hectare. De gemiddelde oppervlakte van de verkochte percelen is het grootst in de provincie Namen: 2,3 hectare.

In Vlaanderen zijn landbouwgronden kleiner: met uitzondering van West-Vlaanderen is een perceel er gemiddeld niet groter dan 1 hectare. In Vlaams-Brabant en Limburg is de gemiddelde oppervlakte het kleinst (0,7 hectare).

In West-Vlaanderen zijn de verkochte landbouwgronden in de eerste jaarhelft van 2018 gemiddeld 1,8 hectare groot. Op Namen na, de grootste gemiddelde oppervlakte voor landbouwgronden in België.

10.000 euro erbij op 5 jaar

Het nationaal gemiddelde van een perceel landbouwgrond in de eerste maanden van 2018 bedroeg net geen 45.000 EUR/hectare. Vergeleken met 2017 steeg de prijs met +5,0%. Ook de jaren voorheen verhoogde de waarde van een perceel landbouwgrond jaar na jaar. In vergelijking met 2013 betaalde men voor een perceel bouwgrond in België gemiddeld bijna 10.000 EUR meer per hectare. Een bruto groei van +26,6% over 5 jaar. Rekening houdend met de inflatie (8% over dezelfde periode) steeg de waarde van een hectare landbouwgrond zo’n 18%.

Vlaanderen goed voor tweederde van de verkopen

De meeste transacties op landbouwgronden vinden plaats in Vlaanderen. In de eerste zes maanden van 2018 lagen 64,1% van alle verkochte landbouwgronden in het Vlaams Gewest. Wallonië vertegenwoordigt net geen 36%.

In de eerste 6 maanden van 2018 kostte een perceel landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 52.137 EUR/hectare. Dat is 60% duurder dan in Wallonië. Gemiddeld betaalde men in het Waals Gewest 20.000 EUR minder per hectare. Over de jaren heen nam dit prijsverschil tussen de regio’s trouwens toe. In 2013 was landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 50% duurder.

In vergelijking met 2017 steeg de gemiddelde prijs per hectare in beide regio’s: Vlaanderen kent een groei van +3,6% en Wallonië stijgt +5,6%. Beide regio’s bevestigen hiermee de forse groei van +9% die ze een jaar eerder optekenden.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië betaalt men jaar na jaar gemiddeld meer per hectare. Enkel Wallonië kende in 2014 een daling van de gemiddelde prijs van landbouwgrond (-3%).

Over een periode van 5 jaar kostte een hectare landbouwgrond in Vlaanderen gemiddeld 35% meer. Wallonië ziet een groei van +25% t.o.v. 2013.

Meeste transacties in Oost-Vlaanderen

Verhoudingsgewijs werden de meeste landbouwgronden verkocht in Oost-Vlaanderen (16,6%). West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant volgen met een marktaandeel van 13%. In Limburg waren er tijdens de eerste 6 maanden van 2018 het minst transacties van landbouwgronden in Vlaanderen: 8,9%. Landbouwgronden in Antwerpen en West-Vlaanderen zijn in 2018 gemiddeld 43% duurder dan het nationaal gemiddelde en 23% duurder dan het Vlaams gemiddelde.

In vergelijking met 2017 laat de provincie Limburg een zeer opvallende groei optekenen: +21,7%. Deze prijsstijging is het gevolg van enkele uitzonderlijk dure transacties die het gemiddelde omhoogstuwen.

Bijna de helft erbij voor West-Vlaanderen

Ook in de provincie West-Vlaanderen steeg de gemiddelde prijzen per hectare: +4,3%. West-Vlaanderen tekende in 2017 een prijsstijging op van +18% en 2018 lijkt deze groei te bevestigen. Het is bovendien de enige provincie in België waar de prijzen sinds 2013 een continue stijging kenden. Over een periode van 5 jaar steeg de waarde van landbouwgrond er met zo’n 20.000 EUR/hectare. Met een groei van +47,2% sinds 2013 stegen de prijzen hier het sterkst van het land. De gemiddelde prijs per hectare voor landbouwgrond in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant daalde lichtjes in de afgelopen 6 maanden: -2,7% en -1,4%.

In Luxemburg zakt de prijs

In Wallonië liggen de gemiddelde prijzen per hectare landbouwgrond gemiddeld 28% lager dan het nationaal gemiddelde. Met een prijs van iets meer dan 27.000 EUR/hectare is Luxemburg de goedkoopste provincie. Voor een perceel betaalde men er gemiddeld 40% minder per hectare dan het Belgische gemiddelde en 15% minder dan het Waalse gemiddelde.

T.o.v. 2017 daalde de gemiddelde prijs in 2018 fors in Luxemburg. Met een daling van -8,4% is het de enige provincie van het land die een dergelijke terugval laat optekenen. De stevige groei van de voorbije jaren (van +17% tot +31% in de jaren 2015, 2016 en 2017) wordt hiermee getemperd. Ook Henegouwen zag de gemiddelde prijs voor landbouwgrond verlagen in 2018, dit na een stijging van +17,5% in 2017. In Luik groeide de gemiddelde prijs 18,5% ten opzichte van 2017. Met een gemiddelde prijs van 37.500 EUR/hectare is het de tweede duurste provincie in Wallonië.

Waals-Brabant relatief sterke stijger

Over een periode van 5 jaar steeg de gemiddelde prijs voor landbouwgrond het sterkst in Waals-Brabant (+38,9%). Een perceel grond kost er nu gemiddeld 11.000 € meer per hectare dan in 2013.

Tal van invloeden op prijs

De Federatie van het Notariaat (Fednot) publiceert voor de eerste keer, en dit naar aanleiding van de Beurs van Libramont (27 tot 30 juli), een barometer over landbouwgronden in België en de verschillende provincies.

Onder landbouwgronden worden de gronden beschouwd waarop gewassen worden geteeld of dieren worden gehouden, voornamelijk in landbouwgebied, maar ook in andere zones.

De waarde van landbouwgrond wordt o.a. bepaald door de ligging, de omgeving, de bodemstructuur en de kwaliteit van de grond. Daarnaast is het ook belangrijk of de grond vrij of verpacht is en wat de pachtwijze in dat geval is. Soms wordt de prijs de hoogte in gestuwd omdat de grond in de toekomst een nieuwe bestemming krijgt. Of omdat het om een zéér grote grond gaat. De combinatie van deze elementen kan ervoor zorgen dat sommige landbouwgronden heel wat meer waard zijn dan de gemiddelde landbouwgrond.

Meest recent

Meest recent