Startpagina Akkerbouw

Heel veel maïspercelen zijn hakselrijp

Eind verleden week zijn opnieuw stalen genomen op de proefvelden in het LCV netwerk voor de opvolging van de afrijping van de silomaïs.

Leestijd : 2 min

Op enkele locaties werden de laatste stalen genomen omdat de maïs al zo ver gevorderd is dat de oogst niet meer uitgesteld kan worden of de cijfers niet meer bruikbaar zijn. Voor Bocholt en Meeuwen was dat al eerder het geval. Dit is veel vroeger dan de voorgaande jaren.

Heel veel maïspercelen zijn nu meer dan rijp genoeg om te hakselen. Gemiddeld zitten we op de locaties in ons netwerk op 24 augustus op 30% DS. Op een aantal locaties was de stijging in droge stof eerder beperkt: Lendelede, Boutersem, Tongeren, Poperinge en Zichem. Op de andere locaties waren de stijgingen aanzienlijker, met verschillen van 3 tot 6% in de afgelopen week. Alle locaties samen genomen bedroeg de stijging 2.2%.

We zien iets meer sprongen per individueel proefveldje, vergeleken met voorgaande jaren. Voor de drogestofbepalingen wordt een aantal willekeurige planten geoogst en gedroogd. Je kan in dezelfde maïsrij dit jaar grote verschillen hebben van plant tot plant qua kolfaandeel en qua rijpheidstoestand. Een representatief staal nemen is dus zeer belangrijk.

DS 24 08

Zoals hierboven reeds vermeld zijn meer en meer percelen stilaan klaar om te oogsten. Daar waar men in een normaal jaar best op een oogst mikt bij een droge stof percentage tussen 33% en 36-38% is de situatie dit jaar toch anders. Alles hangt af van het kolfaandeel. In normale omstandigheden mag je van een 50-50 verhouding uitgaan voor het aandeel kolf en plant in de totale droge stof hoeveelheid. Dit jaar is de toestand minder gunstig en is een kolfaandeel van 40% reeds niet zo slecht.

Als het kolfaandeel lager is dan gewoonlijk heeft dat ook zijn invloed op het na te streven DS% (en het optimaal rijpheidsstadium). Een plant in 2018 met kleine kolven aan 34% DS van de totale plant is ongeveer even ‘rijp’ als een normale plant van 36-37% in 2017! Dit is een belangrijke factor bij het inkuilproces. Als de plant te ver afgerijpt is, zitten er niet veel snel metaboliseerbare suikers meer in het materiaal om de melkzuurbacteriën hun werk te laten doen bij het inkuilen. Als er niet voldoende (en niet voldoende snel) melkzuur geproduceerd wordt, zal de kuil slecht bewaren. Tijdig oogsten is dus zeker de boodschap, om de problemen die dit jaar al veroorzaakt heeft niet nog erger te maken!

J.Depoorter(C.I.P.F.), namens LCV

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken