Souliman Diraä van Groen gelooft niet in grootschaligheid

Het perceel van Souliman is klein, maar hij kan ervan leven.
Het perceel van Souliman is klein, maar hij kan ervan leven. - JCB

Souliman Diraä (47) is een atypische landbouwer. Zijn inmiddels overleden vader kwam uit Marokko en werkte in Limburg in de mijnen. Zijn Hasseltse moeder was lerares op een middelbare school. Zijn ouders baatten in de jaren ’70 en ’80 een café met logement uit. Souliman zelf groeide op in de wijk Waterschei in Genk.

Souliman is sinds 2010 landbouwer.
Souliman is sinds 2010 landbouwer. - JCB

Souliman denkt dat hij zijn sociale engagement deels dankt aan zijn ouders, die hij beschrijft als mensen met een open blik op de wereld. “Mijn ouders hielpen bijvoorbeeld Marokkanen die in de mijnen kwamen werken met papierwerk en het leven opbouwen, hier in Genk. Andere mensen willen helpen; ik denk dat ik dat van hen heb mee gekregen.” Wat de landbouw betreft, was een oom die op vooruitstrevende wijze varkens hield een inspiratie.

Van buiten de landbouw

Dat zijn passie bij de landbouw zou liggen, was niet altijd duidelijk. Hij richtte zich aanvankelijk op het onderwijs en talen – hij spreekt naast Nederlands ook Frans, Duits, Engels en Spaans. Diraä ging uiteindelijk als sportanimator aan de slag in een Spaans hotel. Uiteindelijk bleef Souliman zeven jaar in Spanje.

‘Ik ken mijn klanten en teel met respect voor de natuur’

“Maar ik miste Limburg”, zegt hij aan de rand van een perceel met op de achtergrond het bos. “Ik miste de seizoenen. Ik heb afgezien toen de zomer zo lang duurde, en kijk uit naar herfst en winter. Maar wat ik misschien nog wel het meeste miste, was zingeving, een antwoord op de vraag: wat draag ik bij?” Via het ecologisch tuinieren van zijn zus kwam Souliman op het idee een twee jaar durende opleiding voor bioboer te volgen.

Nu werkt hij sinds 2010 op zijn eigen biologische bedrijf op het ritme van de natuur en, cruciaal, in het bestaand ecosysteem. De gangbare landbouw is niets voor hem, al veroordeelt hij niemand. “Persoonlijk denk ik dat het bodemleven van een groter belang is dan nu in de gangbare landbouw wordt gedacht. De bodem moet de plant voeden. Nu voeden veel boeren de plant direct met kunstmest. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest op termijn onhoudbaar is.”

60 gewassen, 1 hectare

Diraä verbouwt op zijn ene hectare circa 60 gewassen, waaronder bloemkool, tomaat, sla en warmoes. In doorgedreven specialisatie gelooft Diraä niet, wel in diversiteit. De gangbare landbouw met steeds grotere en gespecialiseerde bedrijven reduceert de boer soms tot een leverancier van grondstoffen voor de voedingsindustrie. De toegevoegde waarde is volgens hem vaak ver te zoeken.

“Ik denk dat we als landbouw meer producten dichtbij huis moeten telen. Waarom de wereldmarkt willen bedienen? Begin eerst maar eens hier. Ik zie de zin van veel handel niet – al helemaal niet als je kijkt naar wat het landbouwers oplevert. Het handelssysteem gaat ook met hoge kosten gepaard. Boontjes die met een vliegtuig uit Kenia komen… waar is dat goed voor, behalve voor een heleboel vervuiling?”

De producten van Diraä worden in pakketten verkocht. Zo’n 80 tot 90 pakketten per week vinden de weg naar de klant, die niet zelf over de inhoud gaat. De pakketten worden verdeeld vanaf het veld, maar ook via een biologische winkel en de markt.

CSA-bedrijf

Het bedrijf is aangesloten bij CSA, wat staat voor Community Supported Agriculture. Het is een netwerk van bedrijven die deelnemers hebben die in ruil voor een jaarbedrag mede-eigenaar worden van de oogst. Is één hectare niet wat weinig? “Ik wil best groter worden, maar we moeten de noodzaak tot grootschaligheid niet overdrijven. 70% van de wereldproductie komt van boeren met 2 hectare of minder. Landen worden gevoed door landbouwers die hier keuterboeren worden genoemd. Ik ken mijn klanten, en zij kennen mij.”

Diraä zocht zelf de politiek niet op. Hij werd gevraagd. “Groen is voor mij een logische keuze, want het is de partij die de natuur centraal stelt.” Groen zet bij de gemeenteraadsverkiezingen in op het beschermen van de weelderige natuur rond de plaats. Echte landbouwvraagstukken zijn er nauwelijks. Of toch wel eentje. De gemeente wil 40 hectare landbouwgrond omtoveren tot natuur. “Daar ben ik wel tegen. Natuur is belangrijk maar cultuurlandschap dat echt eten oplevert en tegelijkertijd koolstof in de bodem opslaat, is ook van onschatbare waarde.”

JCB

Meest recent

Meest recent