Startpagina Economie

FrieslandCampina verlaagt garantieprijs

FrieslandCampina heeft voor mei de garantieprijs met 75 cent verlaagd ten opzichte van de garantieprijs van vorige maand (36 euro), inclusief een neerwaartse correctie van 0,58 euro. Deze correctie volgt op de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk, die lager zijn dan vooraf ingeschat. Het zuivelbedrijf verwacht dat de prijzen de komende tijd relatief stabiel blijven.

Leestijd : 2 min

Deze maand is de eiwitwaarde 575,42 euro, de vetwaarde 287,71 euro en de lactosewaarde 57,53 euro per 100 kilo. De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis. Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven.

Garantieprijs
FrieslandCampina

De biologische garantieprijs die FrieslandCampina betaalt, blijft gelijk ten opzichte van de biologische garantieprijs van vorige maand (48,50 euro). Dat is inclusief een positieve correctie van 0,18 euro. Verwacht wordt dat de door de referentiebedrijven betaalde prijzen voor biologische boerderijmelk stabiel blijven. Deze maand bedraagt de eiwitwaarde 791,71 euro, de vetwaarde 395,85 euro en de lactosewaarde 79,17 euro per 100 kilo.

De biologische garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De vermelde bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 600.000 kg melk op jaarbasis.

Systematiek

FrieslandCampina is ondertussen met de leden in overleg over de melkprijssystematiek, die elke drie jaar wordt herzien. De melkprijssystematiek is gebaseerd op een garantieprijs, prestatietoeslag en een afdracht van de winst aan de onderneming - zodat die zich verder kan ontwikkelen. De jaarcijfers van 2018 toonden volgens de directie aan dat de garantieprijs de laatste jaren relatief hoog is, en het lastiger wordt voor het bedrijf genoeg winst te maken om qua investeringen de concurrentie bij te blijven.

FrieslandCampina is een coöperatie, maar concurreert wel met bedrijven die winstmaximalisatie nastreven, zoals het Franse Danone. De directie van FrieslandCampina overweegt om de lijst referentiebedrijven te wijzigen en aan de verschillende bedrijven een ander gewicht toe te kennen. Daarnaast moet het vet- en eiwitgehaltes worden aangepast.

Focus op functie en nutritionele waarde

De directie streeft niet alleen een ander melkgeldreglement na, maar richt zich ook meer op ingrediëntenfunctionele of nutritionele meerwaarde. FrieslandCampina verkoopt daarom dochteronderneming Creamy Creation, een fabrikant van roomlikeur, aan Wagram Equity Partners. Bij deze onderneming werken 84 werknemers.

Lees ook in Economie

Meer artikelen bekijken