Startpagina Akkerbouw

FMC doet zijn intrede in België

Het bedrijf FMC is de vijfde speler wereldwijd en is volledig gewijd aan de bescherming van planten. Het verschijnt rechtstreeks op de markt onder de naam FMC België, gevestigd in Braine-l’Alleud, om het bedrijf en zijn brede assortiment van producten onder de aandacht te brengen.

Leestijd : 5 min

Het bedrijf FMC werd in 1883 opgericht in San José, een stad aan de westkust in de staat Californië. Het heette toen Bean Spray Pump Company naar de naam van de stichter ervan, John Bean. In het begin produceerde het bedrijf sproeipompen voor landbouwers. In 1928 werd het bedrijf actief op de beurs van San Francisco en werd het officeel de Food Machinery Corporation, of doorgaans FMC Corporation. In 1943 deed dit zijn intrede op de markt van de chemische producten door het verwerven van het bedrijf Niagara Sprayer & Chemical Co. Vele jaren later, in 2001, stopt het Amerikaans bedrijf met de productie van machines om zich alleen nog maar bezig te houden met de gewasbescherming.

Twee belangrijke keerpunten

Het bedrijf koopt in 2015 Cheminova, het enige bestanddeel van Auriga Industries, een Deens fytofarmaceutisch bedrijf dat voornamelijk aanwezig is in Europa. “Deze investering betekent een eerste belangrijke stap in de geschiedenis van FMC, dat hiervoor niet rechtstreeks aanwezig was in Europa, maar er zijn producten op de markt bracht via verdelers” bemerkt Olivier Ryckeboer, manager van het zeer recente filiaal FMC Belgium.

Een tweede belangrijke stap vond plaats in 2017, toen het bedrijf een groot deel van de internationale werkzaamheden met betrekking tot gewasbescherming van de onderneming Dupont kocht, na de fusie van hun landbouwactiviteiten met de activiteiten van Dow in september 2017. Er werden overdrachten vereist door de Europese Commissie in het kader van de mededingingswet. Concreet nam FMC heel het assortiment van de sulfonylureumverbindingen die actief zijn als herbicide over van Dupont, een groot deel van de insecticiden en de ‘research and development’ (R&D)-pijplijn en de organisatie ervan, zonder de productie van zaden en nematiciden.

“Door deze transactie komt FMC op de vijfde plaats in de wereld te staan wat betreft gewasbescherming. Wij beschikken sindsdien over een assortiment dat uitgebreid is met A-merken en brengen deze ook in handel. We beschikken ook, over een pijplijn aangevuld met technologieën in ontwikkeling en over een zeer efficiënte R&D organisatie”, gaat Ryckeboer voort. Ongeveer 2.000 werknemers van DuPont komen werken bij FMC, ook vanuit de research en developmentcentra van Dupont gevestigd in Nambsheim in de Elzas.

“Momenteel heeft FMC een omzet van meer dan 4 miljard dollar, heeft meer dan 6.500 werknemers in dienst en is het actief in meer dan 70 landen over heel de wereld. We willen door innovatie zichtbaarder zijn op de markt. We streven ernaar om over 5 jaar de omzet met 50% te doen stijgen, tot 5,5 à 6 miljard dollar, wat een groei zou betekenen die twee keer meer is dan die van de markt. Op wereldvlak heeft het bedrijf 23 vestigingen die zich bezighouden met R&D verdeeld over Europa, Amerika en Azië en daarnaast ook 26 vestigingen voorbehouden voor productie.

Het ontstaan van FMC Belgium

Het oprichten van een vestiging in België is een nieuwe fase in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijf, met een duidelijk doel voor ogen: het ontwikkelen van het assortiment herbiciden en insecticiden voor de akkerbouw, maar ook voor de groenteteelt en de boomkwekerij. Deze strategie gaat samen met een andere manier om de producten van het assortiment van FMC (tot dan verdeeld door Belchim) en Dupont te verdelen. Er wordt een structuur opgericht om het assortiment geleidelijk aan uitsluitend via het team FMC Belgium te verkopen bij de verdelers.

“Het doel is nu om de bedrijfsnaam, die in ons land nog onbekend is, te versterken door zichtbaar en rechtstreeks aanwezig te zijn op de markten waarvoor we producten leveren die dikwijls wel reeds heel bekend zijn” geeft Ellen Deleye aan. Zij is verantwoordelijk voor de verkoop in het noorden van het land. Ze gaat verder: “wij willen betrekkingen ontwikkelen met onze verdelers en landbouwers door een nieuwe organisatie op te richten en technische ondersteuning bieden die nodig is om onze producten goed te gebruiken.” In het assortiment herbiciden, somt Ellen Deleye de belangrijkste producten op:

-sulfonylureumverbindingen voor graan: Allié, Harmony, Omnera;

-sulfonylureumverbindingen voor bieten: Safari, Safari Duo Active;

-sulfonylureumverbindingen voor weides: Harmony, Pasture;

-Spotlight Plus, Novitron, Stallion, Toutatis, Centium voor aardappelen; -Venzar voor bieten en andere teelten;

-Successor voor maïs;

-Altiplano en Quantum Power voor koolzaad

-Beflex voor graanteelten

Wat insecticiden betreft, bevat het assortiment meer bepaald Benevia, Coragen, Exirel, Steward, Verimark en Altacor.

Alternatieve oplossingen als antwoord op nieuwe uitdagingen

Technisch verantwoordelijke van de nieuwe structuur, Yves Decroos, vestigt de aandacht op enkele actuele uitdagingen waarvoor FMC België producten ter beschikking heeft “die alternatieve oplossingen kunnen zijn”. “Laten we beginnen bij onkruidbestrijding bij bieten dat sterk zal moeten evolueren in de toekomst, met het geplandestopzetten van het gebruik van chloridazon en Avadex, de verminderingen van de dosis metamitron, de risico’s aangaande het gebruik van desmedipham, de duidelijke aanwezigheid vanganzenvoet die resistent is tegen metamitron...

“ Wij beschikken hiervoor over producten die een belangrijkere rol kunnen spelen in de toekomst: Safari, Safari Duo Active, Centium en Venzar 500 SC. “Ook wat graan betreft,” zo gaat Decroos voort, “zorgen resistente onkruiden zoals duist, klaproos, windhalm, matricaria chamomilla en zelfs ereprijs voor grote problemen. Het aantal beschikbare producten daalt echter eveneens. Het gebruik van flurtamone en van quinoxyfen, bijvoorbeeld is maar tot 27 maart 2020 toegestaan.

De toekomst van flufenacet en van DFF inzake toegestane hoeveelheden is ook onzeker. “ Een herbicide zoals Beflex (500 g/l beflubutamide met wortelopname is zeer efficiënt tegen windhalm dat resistent is tegen sulfonylureumverbindingen en klaprozen wanneer het tijdens de herfst behandeld wordt in combinatie met een verminderde dosis flufenacet (anticiperend op wat de toekomst zou kunnen brengen).” De landbouwers zullen hun herbicidebehandeling moeten wijzigen, ook voor de aardappel- en groenteteelt, met problematische situaties die opgelost moeten worden omwille van het verminderde aantal bestrijdingsmiddelen.

”Wat insecticiden betreft, is Coragen heel efficiënt voor de bestrijding van de Coloradokever, zonder de nuttige insecten te doden”, vertelt Decroos nog. Voor de loofdoding van aardappelen is 2019 het laatste jaar dat diquat nog toegelaten is. Hoe gaat men dit aanpakken het jaar daarna? Veel proeven zijn aan de gang om alternatieven te vinden. FMC commercialiseert Spotlight Plus dat zeer doeltreffend is wanneer het opgenomen wordt door de stengels van afstervende gewassen. Wat betreft de koolzaadteelt, daarvoor maakt Steward 30WG (indoxacarb) deel uit van insecticiden die nog reageren op de glanskever.

naar M.De.N

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken