Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk

De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.
De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus. - Foto: LBL

Na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden met meststoffen van type 3 (waaronder effluent), behalve in deze 3 gevallen:

• Er wordt ten laatste 31 juli een nateelt ingezaaid.

• Er wordt ten laatste 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid.

• Het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en ten laatste 15 september wordt een vanggewas ingezaaid. Om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas voldoen aan de aanhoudperiode.

Die regels gelden ook voor het opbrengen van effluent met lage stikstofinhoud vanaf 1 september. Op de website van VLM staat een volledig overzicht van de mogelijkheden voor het gebruik van meststoffen van type 3 tussen 31 augustus en 16 februari.

Let op met het vervoer van effluent afkomstig van een biologie die dierlijke mest verwerkt want effluent is vloeibare dierlijke mest en daarvoor gelden specifieke regels. Bij de FAQ's beantwoordt VLM de vraag wanneer vloeibare dierlijke mest verplicht door een erkende mestvoerder moet gebeuren en wanneer de AGR-GPS-app moet gebruikt worden.

Ook voor meststoffen van type 2 gelden overigens de beperkingen van de bemesting na de oogst van de hoofdteelt. Bekijk de volledige uitrijregeling​.

VLM

Meest recent

Meest recent