Ook zuivel en vlees in beslag genomen bij internationale actie

De in beslag genomen producten zijn onder meer besmette zuivelproducten, waaronder kaas, vlees van illegaal geslachte dieren en nagemaakte medische producten.
De in beslag genomen producten zijn onder meer besmette zuivelproducten, waaronder kaas, vlees van illegaal geslachte dieren en nagemaakte medische producten. - Foto: Europol

De internationale operatie Opson werd al voor de negende keer op rij uitgevoerd en liep tussen december 2019 en juni 2020. Bij Opson IX waren de autoriteiten van 83 landen betrokken. Er werden meer dan 26.000 controles uitgevoerd. De actie resulteerde in de inbeslagname van meer dan 12.000 ton goederen ter waarde van 28 miljoen dollar en de ontmanteling van 19 georganiseerde misdaadorganisaties, melden Interpol en Europol.

Bedreiging voor volksgezondheid

De in beslag genomen producten zijn onder meer besmette zuivelproducten, vlees van illegaal geslachte dieren en nagemaakte medische producten. De toegenomen online verkoop van dit type producten baart Interpol en Europol heel wat zorgen. Ze vormen immers een bedreiging voor de volksgezondheid.

Bij de actie van dit jaar werden 320 ton gesmokkelde zuivelwaren en zuivelproducten met ondermaatse kwaliteit in beslag genomen. Er werd ook 210 ton kaas die niet voldeed aan de labeling ‘beschermde geografische aanduiding’ opgespoord. Onder meer in Bulgarije werd een clandestien magazijn ontdekt met kaas besmet met de E. coli-bacterie. Daar werd eveneens 3,6 ton zuivelproducten, bedoeld voor verwerking in smeltkaas, in beslag genomen en vernietigd.

Net zoals bij gelijkaardige voorgaande operaties, werd heel wat illegale alcohol in beslag genomen. In Noorwegen werd bijvoorbeeld 5.000 l vodka ontdekt in een caravan.

FAVV leidt de strijd tegen de illegaal verkoop van paardenvlees

Het FAVV maakt deel uit van een project dat werd gelanceerd door Europol om nationale autoriteiten te ondersteunen in de strijd tegen de verkoop van illegaal paardenvlees, omdat haar expertise op dit vlak de afgelopen jaren sterk is toegenomen. De actie werd geleid door België en Nederland en kreeg ondersteuning van DG Sante van de Europese commissie.

Dankzij operationele activiteiten in verschillende landen kon de documentencontrole van meer dan 157.000 paarden afkomstig uit 8 verschillende landen en de controle op ongeveer 117 ton paardenvlees worden uitgevoerd.

In meerdere slachthuizen in Europa werden zowel levende dieren als 17 ton paardenvlees in beslag genomen. Inspecties van slachtpaarden in verschillende landen toonden aan dat ongeveer 20% van de buitenlandse paspoorten die voor deze paarden worden gebruikt, tekenen van vervalsing vertonen.

In België werden 20 controles uitgevoerd, waarvan 4 in slachthuizen. 308 paspoorten en paarden werden gescreend, 88% waren conform de regels. 28 vervalste paspoorten werden ontdekt waarvan 13 betrekking hadden op valse identiteiten. Het doel van deze vervalsingen is voornamelijk om paardachtigen die ‘uitgesloten zijn van de voedselketen’ (wettelijke status, onomkeerbaar) op illegale wijze in de voedselketen te brengen door de status op hun paspoort frauduleus te veranderen. Deze zadelpaarden hebben dus mogelijks een medische behandeling gekregen die uitsluitend is voorbehouden aan dieren die niet bestemd zijn voor de voedselketen. Hierbij is ook sprake van een potentiële ethische fraude omdat de oorspronkelijke eigenaars, of zelfs de fokker, bij de keuze van de status niet willen dat hun paard in de voedselketen belandt.

86 paarden die niet vergezeld waren van een paspoort en afkomstig zijn uit verschillende Europese landen, werden via hun microchip gecontroleerd. Als gevolg van deze controles werden 13 dossiers geopend door het FAVV, 12 sanitaire inbeslagnames werden uitgevoerd. Ook een vrachtwagen die werd gebruikt voor het vervoer van paarden met vervalste identiteiten, werd tijdens een van deze controles door de NOE in beslag genomen.

Omdat de onderzoeken nog lopen zullen de algemene resultaten later, in samenwerking met Europol, worden meegedeeld.

Anne Vandenbosch/FAVV

Meest recent

Meest recent