Meer dan 130 onderzoeksinstellingen vragen soepeler EU-standpunt over ggo’s

EU-SAGE vraagt de Europese instanties het standpunt ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) te herzien.
EU-SAGE vraagt de Europese instanties het standpunt ten aanzien van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) te herzien. - Foto: Quinn Kampschroer

Genoombewerking is volgens het netwerk een van de instrumenten om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. “Nieuwe gewasvariëteiten die beter geschikt zijn om met een zich wijzigende omgeving om te gaan zijn essentieel om deze uitdagingen als gevolg van de toenemende bevolking, veranderend klimaat, milieuschade... het hoofd te bieden”, aldus European Sustainable Agriculture through Genome Editing (EU-SAGE).

Genoombewerking stelt wetenschappers en landbouwers met name in staat om in vergelijking met bestaande veredelingstechnieken sneller, relatief eenvoudig en veel meer gericht de gewenste gewassoorten te ontwikkelen. De techniek werd overigens al toegepast om gewassen zoals rijst en tarwe resistent te maken tegen bacterieën en schimmels.

Het gebruik van dergelijke kweektechnieken werd echter stopgezet als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie op 25 juli 2018 die alle gewassen die met deze techniek ontwikkeld zijn onder strikte ggo-voorschriften plaatste, zelfs als er geen extern DNA werd geïntroduceerd. Dat staat in schril contrast met andere meer soepeler wetgevingskaders over de hele wereld, klinkt het.

EU-SAGE pleit daarom voor een wettelijk en regelgevingskader ‘dat de huidige wetenschappelijke kennis weerspiegelt en zorgt voor een veilige ontwikkeling en implementatie van de genoombewerkingstechnieken’. “Het zal Europa in staat stellen zijn leidersrol op het wereldtoneel te bevestigen door de ontwikkeling te begeleiden van instrumenten die essentieel zijn om de komende uitdagingen voor ons milieu, landbouw en leven aan te pakken.”

Belga

Meest recent

Meest recent