Europa wil import van Braziliaanse soja beperken, hoe ver staan we ondertussen in Vlaanderen?

Het areaal soja stijgt in Vlaanderen geleidelijk. Van 17 ha in 2016 naar 91 in 2020.
Het areaal soja stijgt in Vlaanderen geleidelijk. Van 17 ha in 2016 naar 91 in 2020. - Foto: LBL

In de plenaire vergadering van het Europees Parlement is het verzoek ingediend om de import van Braziliaanse sojabonen te beperken door middel van de invoering van een verplicht certificaat. Volgens het Europees Parlement zal dit ervoor zorgen dat sojabonen met bestemming Europa, het tropisch regenwoud en de andere bosgebieden in Zuid-Amerika niet beschadigden. Tot nu toe hebben soja-importeurs onvoldoende inzicht in de herkomst van hun product.

Bescherming natuurlijke bosgebieden

De Europese Unie uit al langer grote bezorgdheid over de grootschalige ontbossing in Brazilië en over de genetisch gemodificeerde variëteiten in de sojateelt. Daarom wil het Europees Parlement nu dat de Europese Commissie een voorstel indient voor een Europese verordening inzake bescherming van natuurlijke bosgebieden. Volgens het Parlement moet dit op korte termijn plaatsvinden en de Europese Houtverordening zou daarbij als voorbeeld genomen moeten worden. Hiermee wordt de invoer van tropisch hout vandaag de dag streng gereguleerd.

Het idee van het Europees Parlement is niet nieuw. Afgelopen maanden hebben individuele landen al bekendgemaakt te streven naar soja met een ontbossingsvrije bron. Denemarken wil bijvoorbeeld dat in 2021 ongeveer 20% van de soja-import afkomstig is van ontbossingsvrije bronnen. Het jaar daarop moet dat percentage stijgen naar 40%. Finland zette eerder al een kleine stap door te stoppen met de import van soja. Dit land wil binnen een aantal jaar (uiterlijk in 2025) af van de soja-import voor veevoer.

Over de sojateelt in Vlaanderen stelde Tom Ongena, Vlaams parlementslid voor Open VLD, enkele schriftelijke vragen aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). Uit haar antwoord blijkt onder meer dat in 2019 twee sojarassen die door het ILVO worden veredeld, zijn aangemeld voor toelating op de Belgische rassenlijst. Ten vroegste begin 2021 kunnen deze worden goedgekeurd.

Areaal soja: 91 ha in 2020

Het areaal soja stijgt in Vlaanderen geleidelijk. Van 17 ha in 2016 naar 91 in 2020. “Het is uiterst belangrijk dat we de landbouwers goed begeleid worden bij hun eerste ervaringen met deze nieuwe teelt. Rassenkeuze, inoculatie, zaaitechniek, onkruidbestrijding en eventuele stikstofbemesting zijn cruciaal voor het succes van deze teelt. In praktijkomstandigheden blijft de opbrengst nog laag en is in de meeste gevallen nog niet rendabel.

Het beperkt aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt voor sojateelt is één van de grootste oorzaken voor de lage opbrengsten bij landbouwers. Momenteel wordt hard gewerkt om meer gewasbeschermingsmiddelen door de federale overheid erkend te krijgen”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) voegt hieraan toe: “We pleiten niet voor meer gewasbeschermingsmiddelen, maar wel voor een gericht gebruik ervan. Velen zijn voorstander van meer alternatieve eiwitten van bij ons ter vervanging van de invoer van soja uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Maar onze boeren moeten dan wel de juiste instrumenten krijgen om die alternatieve eiwitten, zoals bijvoorbeeld soja, hier te telen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent