Het is morgen zaterdag 5 december Wereldbodemdag: ILVO werkt aan bodempaspoort

ILVO werkt aan een bodempaspoort, een webgerelateerde tool.
ILVO werkt aan een bodempaspoort, een webgerelateerde tool. - Foto: LBL

Wereldbodemdag is opgericht door de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Die is bedoeld om stil te staan bij hoe belangrijk goede zorg voor de bodem is. Elk jaar op 5 december kijk de VN naar hoe de aarde schoner kan worden, hoe de bodem duurzamer kan worden ingezet en wat wat kunnen doen om goede bodemtechnieken te gebruiken.

ILVO’s bodempaspoort wordt een webgebaseerde tool

ILVO, het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, werkt aan een bodempaspoort. Het wordt een webgebaseerde tool, die in ontwikkeling is en waar landbouwers beschikbare en nu vaak versnipperde bodeminformatie van hun percelen gemakkelijker kunnen raadplegen.

Het gaat allemaal over publiek beschikbare data, zoals de erosiegevoeligheidsklasse, maar ook private data zoals de evolutie in het koolstofgehalte. “Op termijn hopen we daar ook adviestools aan te koppelen”, duidt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Vlugger inzicht in bodemkwaliteit en de evolutie

Op deze manier moeten landbouwers vlugger inzicht krijgen in de bodemkwaliteit en de evolutie hierin. Het laat adviseurs ook toe om betere adviezen te nemen. Parallel onderzoekt ILVO hoe een aantal databronnen gekoppeld kunnen worden om aan slimmer bodembeheer te doen. Deze kennis kan worden vervat in het bodempaspoort Vlaanderen. De nieuwe tool zou opgenomen worden in het nieuwe GLB, dat start in 2023.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent