Startpagina Archief

Vlaanderen zet niet in op

extra monitoring ongevallen

Meten is weten. Dat is echter niet altijd eenvoudig voor wie niet beschikt over voldoende data. Wat de ongevallen in de land- en tuinbouw betreft, zitten die cijfers verspreid over verschillende diensten en overheden. Minister Hilde Crevits is geen voorstander van een nieuwe monitoring op Vlaams niveau.

Leestijd : 2 min

Niet alle ongevallen worden correct aangegeven en geregistreerd en dan is er ook nog een verschil tussen werknemers en zelfstandigen. Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, maakt wel statistieken op.

Onderschatte cijfers

Naast federale aandacht besteedt ook Vlaanderen veel aandacht aan preventie. Uit cijfers van het departement Landbouw & Visserij, op basis van gegevens van Fedris, ligt tussen 2015 en 2020 het aantal geregistreerde ongevallen in de land- en tuinbouw jaarlijks tussen 330 en 400. Die cijfers zijn ongetwijfeld onderschat, maar je moet het doen met de gegevens die beschikbaar zijn. We hebben die dan ook graag bijeengebracht in een aantal tabellen.

Sofie Joosen, Vlaams parlementslid voor N-VA, bracht in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement het onderwerp nogmaals voor het voetlicht. Ook haar collega Stijn De Roo (CD&V) ging dieper in op deze problematiek. Uiteraard is elk ongeval er 1 te veel en is voorkomen beter dan genezen.

Inzetten op preventie

“Het is echter heel moeilijk om de data verzameld door de federale instellingen te verbeteren”, antwoordt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). “Het opzetten van een nieuw initiatief op Vlaams niveau zou mogelijk voor bijkomende administratieve lasten zorgen bij de landbouwers en dat wil ik ten alle tijde vermijden. Daarom is een nieuwe monitoring op Vlaams niveau voorlopig niét voorzien.”

Vlaanderen blijft wel de bestaande cijfers opvolgen, hoewel die gebreken kennen. “Ik zal hierover een schrijven richten aan mijn federale collega’s. Ik geef er in tussentijd de voorkeur aan dat mijn diensten actief bezig kunnen zijn op het terrein met acties inzake de preventie van arbeidsongevallen”, duidt minister Crevits.

Meer arbeidsveiligheid

Er wordt ook initiatief genomen op het vlak van arbeidsveiligheid. “Ik heb aan het ILVO de opdracht gegeven om in het kader van de opmaak van het actieplan welbevinden na te gaan of hier vanuit de deelnemende stakeholders specifieke aandachtspunten en actiepunten inzake arbeidsveiligheid naar voren zijn gekomen. En indien dat zo is, zal hieraan een gevolg gegeven worden in het actieplan dat momenteel wordt voorbereid”, aldus nog de minister.

Lieven Vancoillie

Actueel

Voir plus d'articles
Meest gelezen