Blijven wachten op rechtszekerheid nu vaststelling definitieve PAS nog altijd niet rond is

Vlaams minister Zuhal Demir.
Vlaams minister Zuhal Demir. - Foto: Belga

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) weigerde in het voorjaar een vergunning voor een grote kippenstal in Kortessem. Die beslissing is ondertussen bekend als het ‘stikstofarrest’. Als gevolg van deze beslissing van de RvVB kwam Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir met de omstreden ministeriële instructie op de proppen.

Landbouw en industrie

De drempelwaarden werden scherper gesteld: voor de industrie konden wel nog vergunningen worden afgeleverd als de neerslag van stikstofverbindingen die wordt veroorzaakt maximum 1 % bedraagt van de draagkracht van een natuurgebied. Voor landbouwers kan geen vergunning meer worden afgeleverd als er een effect is op de omliggende natuur. Hiervoor wordt de 0 %-grens gebruikt.

Er is dus ook in deze materie een verschil tussen de wijze waarop ‘landbouw’ en ‘industrie’ worden beoordeeld. Voor de vzw Leefbaar Land kan die verschillende aanpak niet door de beugel. De vzw trok naar de RvVB om de nietigheid te vragen van de ministeriële stikstofinstructie.

De procedure die door de vzw Leefbaar Land werd opgestart, was onderwerp van een discussie in de commissie Omgeving in het Vlaams parlement op vraag van Steven Coenegrachts (Open VLD). “Bij mijn aanstelling was ik een van de weinigen die vond dat Vlaanderen een stikstofprobleem had”, antwoordde Vlaams minister Zuhal Demir. “Iedereen ontkende dat en het heeft tot dat stikstofarrest geduurd voor iedereen schrok van het probleem.”

Nog dit jaar wil Vlaanderen met een definitieve PAS-regelgeving komen. “Het VITO heeft een aantal scenario’s berekend. We willen zo vlug mogelijk een definitief kader. Dan weet iedereen, industrie én landbouw, waar die aan toe is. Dan kunnen we een vergunningenstop vermijden.”

De bestreden vergunning heeft betrekking op het heraanleggen van het bedrijventerrein van Ford Genk. “Om die vergunning aan te vechten, werd de vzw Leefbaar Land klaarblijkelijk opgericht. Ik stel vast dat een van de oprichters van de vzw in september in de media pleitte voor een verlenging van het uitrijden van mest. Toen was stikstofuitstoot geen probleem?”

Een van de leden van die vzw is ook lid van Boerenbond. Maar die benadrukte eerder uitdrukkelijk dat Boerenbond niets met het verhaal en de procedure te maken heeft. “De oprichter is ook politiek actief en is vertegenwoordiger van Boerenbond”, stelt minister Demir in de commissie. “Het is vreemd dat deze organisatie enerzijds oproept tot dialoog en samenwerking, maar dat ze anderzijds wel een volledige vergunningenstop probeert af te dwingen voor de rechtbank.”

“Dat mag, mij allemaal niet gelaten, maar dit is onverantwoord gedrag, temeer omdat ik aan de slag ben gegaan met de ministeriële instructie, die inderdaad heel streng is. Maar dat komt omdat ik echt geen zin heb om richting vergunningenstop te gaan.”

Slechts 100 miljoen euro

In Nederland wordt gesproken over een budget van... 20 tot 30 miljard euro voor een stikstofoplossing. In Vlaanderen is hiervoor een provisie van... slechts 100 miljoen euro voorzien. “Ook dat budgettaire aspect komt uiteraard aan bod binnen de Vlaamse regering.” Er wordt ook gekeken naar een impactstudie, die het ILVO heeft gemaakt.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent